Programy krzyżowania z rasą norweską czerwoną

Czas na czytanie: ca 1 min

W programach krzyżowania bydła należy wykorzystywać rasy optymalne dla warunków każdego konkretnego gospodarstwa produkującego mleko.

Norweska czerwona x holsztyńsk

W krzyżowaniu z rasą norweską czerwoną można użyć dwóch lub trzech ras w rotacji.  

Program rotacyjnego krzyżowania dwurasowego 

Norweska czerwona x holsztyńska 

Rasy norweska czerwona i holsztyńska uzupełniają się, ponieważ krowa rasy holsztyńskiej jest uznawana za dominującą rasę mleczną od ponda 30 lat ze względu na wysoką produkcję mleka, natomiast rasa norweska czerwona wyróżnia się żywotnością cieląt, płodnością samic i odpornością na choroby. 

Jest to system krzyżowania rotacyjnego, w którym rasy holsztyńska i norweska czerwona są używane przemiennie, by uzyskać każde kolejne pokolenie. Tak więc jałowice F1 pochodzące od buhajów rasy norweskiej czerwonej należy kryć czystorasowymi holsztynami, a ich potomstwo buhajami rasy norweskiej czerwonej, to potomstwo holsztynami i tak dalej. 

Wynikiem tego programu będzie: 

  • Doskonała płodność, łatwość wycieleń i przeżywalność 
  • Podwyższona odporność na zapalenie gruczołu mlekowego i inne choroby 
  • Świetne racice i nogi 
  • Produkcja masy suchej podobna do holsztynów