Grupa Geno

Czas na czytanie: ca 1 min

Inwestycje Geno prace badawczo-rozwojowe nad rasą norweską czerwoną zaowocowały powstaniem kilku firm biotechnologicznych, w których Geno sprawuje obecnie nadzór właścicielski.

Kim jesteśmy?

Firma Geno jest organizacją hodowlaną bydła rasy czerwonej norweskiej, głównej rasy mlecznej w Norwegii. System spółdzielczy daje członkom-farmerom możliwość wpływania na rozwój programu hodowlanego rasy czerwonej norweskiej.

Geno Global AS 

Firma Geno Global została założona w roku 2003 w celu całościowej obsługi eksportu  materiału genetycznego bydła rasy czerwonej norweskiej. 

SpermVital AS 

Firma SpermVital została założona przez koncern Geno oraz grupę kapitałową SINTEF Group. Te dwie firmy opracowały wspólnie rewolucyjną technologię sztucznej inseminacji zwierząt domowych, która przedłuża żywotność plemników po inseminacji. Sprawia to, że czas inseminacji jest mniej krytycznie ważny w odniesieniu do owulacji samicy i zwiększa szanse uzyskania pomyślnego zapłodnienia. Koncern Geno zajmuje się również międzynarodową sprzedażą nasienia bydła rasy czerwonej norweskiej, konserwowanego za pomocą technologii SpermVital. 

Więcej nt. technologii SpermVital można przeczytać w tym miejscu 

Cryogenetics AS 

Firma Cryogenetics opracowuje technologię skutecznego rozmnażania ryb i świadczy usługi w tym zakresie. Konserwacja kriogeniczna stanowi potężne narzędzie pozwalające zachować genetyczną różnorodność dziko żyjących gatunków i jest integralną częścią zarówno komercyjnej akwakultury, jak i innych programów hodowli ryb. 

Oprócz usług konserwacja kriogenicznej i przechowywania, firma oferuje szereg innych produktów i usług pomagających zapewnić efektywniejszą reprodukcję ryb. Obejmuje to technologię przechowywania mlecza w stanie świeżym, ocenę jego jakości oraz testowanie płci narybku. 

Więcej informacji nt. produktów i usług firmy Cryogenetics można znaleźć na stronie internetowej Cryogenetics

Główna siedziba firmy Geno mieści się w Hamar w Norwegii.