Cechy produkcyjne

Czas na czytanie: ca 2 min

Cechy produkcyjne, dla których oblicza się wartości hodowlane, to mleko, mięso, szybkość oddawani mleka i wycieki.

Indeks produkcyjny (27% w TMI) 

Na cechy w tym indeksie kładzie się szczególny nacisk, aby można było oczekiwać nieznacznego pozytywnego rozwoju pod kątem zawartości suchej masy w mleku. 

Indeks produkcyjny obejmuje kilka cech wpływających na wydajność mleczną. 

Cechy 

Waga względna (%) 

kg mleka 

-16,0 

kg tłuszczu 

47,0 

kg białka 

37,0 

Białko (%) 

Nie uwzględniono 

Tłuszcz (%) 

Nie uwzględniono 

Informacje o produkcji mleka pochodzą z Norweskiego Systemu Rejestracji Stad Mlecznych. Ilość mleka jest rejestrowana raz w miesiącu, a co dwa miesiące odnotowuje się zawartość białka, tłuszczu i liczbę komórek somatycznych. Z punktu widzenia ekonomii produkcji ważna jest nie tylko ilość mleka, ale też jego zawartość. 

Obliczenia wartości hodowlanej obejmują dane od 1. do 3. laktacji od roku 1979 roku. 

Szybkość oddawania mleka 

Szybkość oddawania mleka to ważny ekonomicznie aspekt rentowności hodowli, a jego znacznie wzrosło w stadach dojonych automatycznie, które są powszechnie spotykane w Norwegii. 

Szybkość oddawania mleka hodowcy oceniają u jałowic w pierwszej laktacji. W tym celu używają skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza wysoką, 2 średnią i 3 niską prędkość. 

Wyciek (0,5% w TMI) 

Wyciek określa się terminami „brak”, „odrobina” lub „oczywisty”. 

Indeks mięsności (samce) (9,3% w TMI) 

Cechy rzeźne są rejestrowane w ubojniach i przekazywanych indywidualnie do Norweskiego Systemu Rejestracji Stad Mlecznych. 

W indeksie mięsności uwzględnia się następujące cechy: 

  • Masa ubojowa 
  • Umięśnienie tuszy 
  • Klasa otłuszczenia 

Wykorzystywane są wyłączenie dane buhajów. W chwili uboju buhaje muszą mieć od 40 do 121 tygodni, a masa ubojowa musi wynosić od 50 do 500 kg. 

Wymogi te sformułowano, aby uniknąć wprowadzania do obliczeń nieprawidłowych pomiarów. Gromadzenie informacji o buhajach rozpoczęło się w 1988 roku. Należy wziąć pod uwagę, że w 1996 roku system klasyfikacji klas ubojowych i grupy otłuszczenia zmieniono na system EUROP

Norweski System Rejestracji Stad Mlecznych

Norweski System Rejestracji Stad Mlecznych prowadzi ogólnokrajowa spółdzielnia mleczarska należąca do norweskich producentów mleka, TINA. System posiada certyfikat jakości wystawiony przez Międzynarodowy Komitet ds. rejestracji zwierząt (ICAR). 

Gromadzone dane pochodzą od niemal wszystkich producentów mleka w Norwegii i rozległego zbioru źródeł. 

Więcej o Norweskim Systemie Rejestracji Stad Mlecznych przeczytasz tutaj