Badania i rozwój

Czas na czytanie: ca 1 min

Za badania mające na celu ulepszenie programu hodowlanego i reprodukcji rasy czerwonej norweskiej odpowiedzialna jest grupa badawczo-rozwojowa firmy Geno.

Dwa główne cele grupy to: udoskonalenie programu hodowlanego i reprodukcja rasy czerwonej norweskiej. Udoskonalenie programu hodowlanego oznacza nową i lepszą technologię, poprawę modeli statystycznych oraz włączenie nowych i poprawionych fenotypów do rutynowej oceny genetycznej. 

Grupa ma swoje lokalizacje w siedzibie firmy Geno w Hamar, na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Akwakulturze Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w Tine SA Dairy Herd Recording System w Ås w Norwegii. 

W skład grupy wchodzą naukowcy, legitymujący się tytułami magistrów lub doktora nauk w dziedzinie genetyki, bioinformatyki, fizyki, biologii systemowej oraz medycyny weterynaryjnej. 

Aktualne projekty 

Główne projekty to wdrożenie technologii transferu zarodków do programu hodowlanego i poprawa wykorzystania informacji o genotypie w ramach rutynowej oceny genetycznej. Ponadto, w centrum uwagi znajdują się możliwości selekcji nowych cech przy zastosowaniu selekcji genomowej (np. wydajność mleka z paszy) oraz wykorzystanie nowych zapisów fenotypowych zaczerpniętych z automatycznych systemów doju i pomiarów aktywności. 

Współpraca z innymi instytucjami 

Firma Geno jest zaangażowana w programy badawcze obejmujące hodowlę zwierząt, genetykę ilościową, genetykę molekularną, reprodukcję i biotechnologię w ścisłej współpracy z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz z innymi norweskimi i międzynarodowymi uniwersytetami, firmami zajmującymi się sztuczną inseminacją oraz instytutami badawczymi. 

Inwestycje firmy Geno w badania i rozwój zaowocowały powstaniem kilku firm biotechnologicznych, w których Geno posiada pełne lub częściowe udziały, takich jak SpermVital i CryoGenetics.