Geno ogłasza strategiczną ekspansję wraz z utworzeniem Geno Polska

Czas na czytanie: ca 3 min

Pierwsza i jedyna w Polsce firma specjalizująca się w krzyżowaniu bydła mlecznego.

Piotr Pamulski, Geno Polska
Kierowana przez Country Managera Piotra Pamulskiego, Geno Polska dąży do tego, aby pierwsza w Polsce firma zajmująca się krzyżowaniem bydła mlecznego odniosła sukces. Photo: Els Olsen

Geno, światowy lider w dziedzinie genetyki bydła mlecznego, z radością ogłasza swoją ekspansję na Polskę poprzez utworzenie Geno Polska. Jest to znaczący kamień milowy w zaangażowaniu Geno w zaspokajanie potrzeb rynku i wspieranie hodowców bydła mlecznego na całym świecie innowacyjnymi rozwiązaniami genetycznymi, w szczególności wykorzystując sukces genetyki rasy norweskiej czerwonej.

Pierwsza i jedyna w Polsce firma specjalizująca się w krzyżowaniu bydła mlecznego

Kierowana przez Country Managera Piotra Pamulskiego, Geno Polska dąży do tego, aby pierwsza w Polsce firma zajmująca się krzyżowaniem bydła mlecznego odniosła sukces. Pamulski podkreśla: "Zaangażowanie Geno Polska polega na podnoszeniu rentowności i wydajności polskich hodowców bydła mlecznego. Rozumiejąc specyficzne potrzeby hodowców bydła mlecznego, naszym celem jest zwiększenie produktywności stad mlecznych. Genetyka rasy norweskiej czerwonej firmy Geno Polska dobrze wpisuje się w specyficzne potrzeby polskich hodowców bydła mlecznego, oferując praktyczne rozwiązanie poprawiające ogólną produktywność stada i przyspieszające postęp genetyczny".

Spółka zależna oferuje również lokalnym hodowcom bydła mlecznego bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych technologii genetycznych, unikalnych produktów, wiedzy specjalistycznej i kompleksowego zakresu usług hodowlanych.

"Utworzenie Geno Polska w ramach naszej globalnej działalności odzwierciedla nasze zaangażowanie we wspieranie hodowców bydła mlecznego na całym świecie" – powiedziała Kate Stai, dyrektor generalna Geno Global. "Wnosząc naszą wiedzę i udowodniony sukces genetyki rasy norweskiej czerwonej do Polski, gdzie od 18 lat hodowcy bydła mlecznego czerpiącego z odmiany norweskiej czerwonej przynosi korzyści lokalnym hodowcom bydła mlecznego, chcemy przyczynić się do sukcesu i zrównoważonego rozwoju lokalnego przemysłu mleczarskiego. Trwałe wsparcie genetyki rasy norweskiej czerwonej odgrywa kluczową rolę w tej ekspansji, podkreślając zaangażowanie Geno w rozwój przemysłu mleczarskiego zarówno w Polsce, jak i na świecie".

Strategicznie usytuowany, aby sprostać zmieniającym się potrzebom polskiego rynku mleczarskiego

Sektor hodowli bydła mlecznego w Polsce jest integralną częścią rolnictwa i obejmuje zróżnicowane stada, od małych gospodarstw rodzinnych po większe przedsiębiorstwa komercyjne. Polscy hodowcy bydła mlecznego stawiają na produkcję mleka wysokiej jakości przy użyciu nowoczesnych praktyk w celu zapewnienia optymalnego zdrowia stada. "Współpraca z firmami takimi jak Geno Polska ma na celu poprawę wydajności i zrównoważonego rozwoju w branży" – dodał Stai.

Uruchomienie Geno Polska jest kluczowym posunięciem, ponieważ dostrzega pilne wyzwania stojące przed polskim przemysłem mleczarskim. Strategicznie usytuowana spółka zależna jest zaangażowana w stawianie czoła tym wyzwaniom poprzez wykorzystanie rozwiązań genetycznych Norwegian Red i skupienie się na rentowności hodowców bydła mlecznego oraz poprawie wydajności stada. Zgodnie z globalną misją Geno, Geno Polska ma na celu przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju polskiego przemysłu mleczarskiego.

O Geno i norweskiej czerwonej

Firma Geno, z siedzibą w Hamar w Norwegii, opracowuje i produkuje genetykę rasy norweskiej czerwonej, wysokowydajną rasę mleczną rozwijaną w Norwegii od momentu założenia firmy w 1935 roku. Na całym świecie rasa norweska czerwona znajduje się w czołówce pod względem cech zdrowotnych i płodności ze względu na włączenie zdrowia i płodności do programu hodowlanego Geno od lat 70., co również przyczyniło się do niskiego zużycia antybiotyków u bydła mlecznego. Zrównoważony cel hodowlany Geno zaowocował zatem doskonałą produkcją w połączeniu z wiodącymi na świecie wynikami w zakresie cech zdrowotnych i płodności.

Obecnie, w ponad 30 krajach, Geno zwiększyło zdrowie, płodność i plony składników dzięki rasie norweskiej czerwonej, zapewniając w ten sposób hodowcom bydła mlecznego bardziej zrównoważone, wytrzymałe i dochodowe krowy.