İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Kaç tane ve hangi ırk kullanılmalı

Kaç tane ve hangi ırk kullanılmalı

Süt çiftliği operatörü, yöneticileri ve sahiplerine ziyaretlerimizde en çok sordukları sorulardan biri , "süt sığırı melezleme programında hangi ırkı kullanacağıma nasıl karar verebilirim?"

Geno da biz bu kararın önemli birşey olduğuna ve bazı düşünce ve değerlendirmeleri gerektirdiğine inanıyoruz .Burda iyi bir karar vermek için melezleme rotasyonuna hangi ırkı dahil edeceğinize dair bazı yollar vardır.

 

1) Genelde kararlarımızın temeli, sürü karşılaştırmaları içinden geniş ırk veya melez guruplarından hangi ırkın kullanılacağıdır.

 

Noveç dışında Norveç Kırmızısının (NRF) test edilmesi zamanla çok gelişmiştir. NRF hayvanlarının özellikleri bir dizi test edilmiş ve özellikle Holstein ve Holstein x NRF melezleri ve aynı zamanda diğer ırklar ile de karşılaştırılmıştır. Denemeler çeşitli ülke ve çiftliklerde, Ünüversiteler ve araştırma kuruluşları tarafından yönetilerek yapılmıştır.

 

2) Süt piyasasını düşünün.sıvı satışına bakan Üreticilerin eğilimleri Holstein, Brown Swiss ve Norveç Kırmızısı gibi yüksek üretimi olan ırklar lehinedir.

 

Kahverengi İsviçre melez çarprazlarından gelen ABD DHI verileri hakkında yapılan Penn State Üniversitesi çalışması; saf Holstein cinslerinin karşılaştırılmasını sağlamış ve melezlerinde hem doğurganlık hem de somatic hücre sayıları açısından Holsteinlar kadar üretken oldukları görülmüştür. Benzer veriler, Kanada'da Guelph Üniversitesinde yapılan ve 70 sürü melezlemede de görülmüştür; ve bu çalışma Holstein ve Norveç Kırmızısı melezi olan 1000 hayvanı bir kaç bin saf Holstein ile karşılaştırılmıştır. Bu verilere dayanarak, Holstein ile melezlenmiş Norveç Kırmızıları, daha düşük mastitis oranları gösterecek, ve aynı zamanda buzağılar, yavru inekler ve danalarda daha uzun süre yaşama ve üstün doğurganlık görülecektir.

 

2 PLUS (2 yönlü); Norveç Kırmızısı (NRF) ve Holstein (H) ırkları kullanan 2 yönlü rotasyon programıdır. Bu program süt üreticilerine yüksek üretim sağlar, ve bu doğurganlık,hastalık, buzağı ve ineğin hayatta kalabilmesi için büyük ölçüde maliyetleri azaltmış olacaktır.

 

3) Eğer sütünüz için peynir üreten piyasada iseniz, size Holsteinlar, Jerseyler ve Norveç Kırmızıları ; iyi üretimli, yüksek katkı maddeli, kolay buzağılayan ve iyileştirilmiş doğurganlığı ile orta büyüklükte inek verebilir.

 

Holstein x Jersey x Norveç Kırmızısı ile üç ırkın geçiş programı; yemden yüksek yararlanma oranı, geliştirilmiş buzağılama performansı ve büyük ölçüde geliştirilmiş doğurganlık için size Holsteinlardan daha küçük inekler verecektir. 3-yollu çaprazlama heterosisi maksimumda tutmak için kolay ve mükemmel bir yoldur.

 

İneklerin olduğu ve pazarlandığı fiziksel bir tesisin ele alınması da, hangi cinslerin melezlenmesi gerektiği hakkında karar vermemiz için önemlidir.

 

4) Sürünüzün mevcut üreme hedefine ilişkili olarak, aday ırklarının ıslah hedeflerini göz önünde bulundurun.

 

Örneğin, Holstein sürünüz içinde yüksek üretim için seçim yapıyorsanız, ancak ineklerde doğurganlıkta azalma, sağlık sorunlarında artı ve hayvan kaybı yaşanıyorsa; özellikle dişi doğurganlığı, hastalık direnci ile dana ve inek yaşayabilirliği gibi özellikler konusunda en zorlayıcı cinse bakmamız gerekir.

 

5) Tarihsel döl test programını düşünün. Tarihsel döl test programları son 30 ila 40 yıldır başarılı olmuş mudur? Döl test programları bu dönemlerde sağlık ve doğurganlık verilerini dahil ettiler mi ya da sağlık ve doğurganlık verileri yalnızca melezleme programına son zamanlarda mı dahil edilmiştir? Geçtiğimiz 30 ila 40 yıldaki başarı şimdiki nüfus performans seviyesinin iyi bir göstergesidir.

 

Biz, örnek bir kaç soru sorarak Kuzey Kırmızısı ırkları arasındaki bu karşılaştırmaları yapabilirsiniz, örneğin:

 

Şu anda Irklarda kaç tane süt kayıtlı inek var?

 • Norveç Kırmızıları için: 200,000 süt kaydedilen inekler
 • Finladia Ayrshireleri için: yaklaşık 135,000 süt kaydedilen inekler
 • İsveç Kırmızıları için: 104,000 süt kaydedilen inekler
 • Danimarka Kırmızıları için: 34,000 süt kaydedilen inekler

Genel olarak , yılda ,kaç tane genç boğa, son 30 ila 40 yıl boyunca döl testi (Genomik seleksiyon kabulünden önce) olmuştur?

 • Norveç Kırmızıları için: 125 genç boğa/yılda
 • Finladia Ayrshireleri için:125 genç boğa/yılda
 • İsveç Kırmızıları için: 75 genç boğa/yılda
 • Danimarka Kırmızıları için: 40 genç boğa/yılda

Döl testi yapılmış her baba için, kaç tane kızı, tarihsel olarak ilk mahsul olan kız gruplarına dahil edilmiştir. Bu bize delillerin ne kadar doğru olduğunu gösterir?

 • Norveç Kırmızısı için: 200 kızı/baba
 • Finladia Ayrshireleri için: 150 kızı/baba
 • İsveç Kırmızıları için:140 kızı/baba
 • Danimarka Kırmızıları için:100 kızı/baba

Kaç yıldır, doğurganlık ve sağlık özellikleri seçim programına dahil edilmiştir?

 • Norveç Kırmızısı için: 35 ila 40 sene, özelliğine bağlı olarak
 • Finladia Ayrshireleri için: 20 ila 25 sene, özelliğe bağlı olarak
 • İsveç Kırmızıları için: 35 ila 40 sene, özelliğine bağlı olarak
 • Danimarka Kırmızıları için: 20 ila 30 sene, özelliğine bağlı olarak

Not olarak, resmi bir kanıta girerse, bütün İskandinav Kırmızısı ırklarının çok yüksek sayıda kızları vardır. Böylece,özellikler için şeçimde, genellikle ilk resmi delillerle sadece 50 ila 100 kızları olan Kuzey Amerika Süt Irklarından içine almak daha doğru olabilir.

 

6) Mevcut genom seçimi ve bunun sonucunda soy testi yapılmış babalarda durum ne? Viking Kırmızısı bugün Danimarka, Finlandiya, ve İsveç Kırmızılarını temsil eder, yani birleşmiş durumdadır.Genom seçimin kullanımıyla, soy testinden geçmiş babaları ıslah programlarında kullanma için seçiyoruz.

 

Şu anki Viking Kırmızısı programları, Norveç Kırmızısı programları ile karşılaştırıldığında nasıl yapılmalı?

 

Şu anda popülasyonlarında kaç tane sütü kaydedilen inek var?

 • Norveç Kırmızıları için: 200,000 sütü kaydedilen inekler
 • Viking Kırmızıları için: 273,000sütü kaydedilen inekler

Seçim için, her yıl, genetik araçlar kullanılarak yaklaşık kaç tane genç boğa filtrelenmiş olacak? Genomik seçim hala Kuzey Kırmızı populasyonunda yeni olduğundan, bu rakamlarda önümüzdeki birkaç yıl için önemli ölçüde dalgalanma olabilir.

 • Norveç Kırmızıları için: yaklaşık 3000 genç boğa kadar/ yılda
 • Viking Kırmızıları için: yaklaşık 3000 genç boğa kadar/ yılda

Şu anda kaç adet genç boğa (soy testi sonucu olmayan ancak genom doğurma değerleri olan) nüfusta her sene kullanılmaktadır? Eğer genom seçimi doğru ayarlanırsa bu rakam değişecektir.

 • Norveç Kırmızıları için: 115 genç boğa/ yıla
 • Viking Kırmızıları için:100 genç boğa/yılda

Nüfus içerisindeki mevcut doğurmalarda, en başta genoma ve sonra da soy testine göre seçilmiş kızlarda yüzde kaç oranında yapılmıştır?

 • Norveç Kırmızıları için: %55
 • Viking Kırmızıları için: %30

Özetle; Eğer Norveç Kırmızısı boğalarını kullanmayı seçerseniz

Norveç Kırmızısı döl testi programı, değişmez doğru deliller ile üstün kanıtlanmış babalar (boğalar) teslim edebilir. Buna ek olarak, genç genom testinden geçmiş babalar, baba seçiminde daha agresif olmak isteyenler için mevcuttur; ancak bunda daha fazla risk vardır. Norveç Kırmızısı programı melezleme yapan tüm süt ürünleri üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir.

 

Norveç Kırmızısı boğaları, dişi doğurganlığını artırması ile karakterize edilir. (Norveç'te 1.6 AI hizmetleri/ anlayışı), düşük buzağı kayıpları(buzağıların %2,7 si doğumda ölür) ve mastitis direnci (%12 görülme sıklığı/yılda) ve ketozis ile diğer ortak sorunlar da düşük orandadır. Aynı zamanda buzağılar genetic olarak boynuzsuz olabilir.

Geno nun süt sığırı melezleme programı

Geno şirketleri ve ortakları çeşitli pazarlarda çapraz üremede başarıyla kullanılan birçok ırk temin eder. Bir melezleme programında kullanılan ırkların birbirini iyi tamamlar nitelikte olması gerekir.Çeşitli kurulan programlara ve bilgilere bakmak için (bunun sürüye ne katkısı olacağına dair), Bu linki tıklayın: Geno 'nun melezleme programı 


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön