İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Herd of dairy crossbred cows in Ireland.

Kuzey İrlanda'da ki çiftliklten mandıra ineği çalışması

Kuzey İrlanda'dan bir rapor, Norveç Kırmızı (NRF) ticari süt çiftliklerinde bir çalışmada; Holstein sürüleri ile karşılaştırıldığında daha üstün gebelik oranlarını, çok daha iyi buzağı hayatta kalma, düşük SCC, daha düşük inek itlaf oranları ve yüksek süt kompozisyona sahip olduğunu göstermektedir.

Kuzey İrlanda mandıra inekleri projesi , Norveç Kırmızısı sığırlarının Kuzey İrlanda mandıra sürülerinde sağlık, fertilite ve uzun ömür gibi özelliklerin iyileştirilmesinde bir role sahip olup olmadığını belirlemek için kurulmuştur.

 

Bu deneye katılan, 221 Holstein-Friesian (HF) mandıra ineği ve 221 Norveç Kırmızısı (NRF – çalışmada; NR) mandıra ineğidir.

 

NRF inekleri Norveç'ten ithal edildi. HF inekleri katılan çiftliklerde doğmuş ve NRF ineklerine benzer yaşta seçilmiştir. Her çiftlikte her yaş grubu içinde HF ve NRF düveleri buzağılamaya kadar aynı yetiştirme rejimlerine tabi tutulmuştur. İnekler deneyde beş laktasyon dönemi tamamladı ve ölmedikleri ya da itlaf edilmedikleri sürece, altıncı buzağılama tarihine kadar deneyde kaldılar.

Değişik bölgelerdeki ticari mandıra çiftlikleri

Deney 2000 yılında 19 ticari NI Mandıra çiftliklerinde kurulmuştur.Çiftlikler NI içinde ve coğrafi konumlardan bir seri şeklinde, süt üretim sistemlerinden bir dizi (8 baskın olarak kışın buzağılayan sürüler, 8 ağırlıklı olarak bahar buzağılayan sürülerden ve 3 karma kış-ilkbahar buzağılayan sürülerden) temsil edecek şekilde ve konsantre girdileri farklılık gösterenlerden seçildi.

Araştırma sonuçları

İlk buzağılamada NRf ineklerinde ölü doğum görülme sıklığı % 4iken karşılaştırıldığında HF inekler için % 13 dü. NRF inekleri için SCC (Somatik Hücre Sayımı) laktasyonun tüm döneminde (1-5) yaklaşık % 40 daha düşüktü. SCC nin ( Somatik Hücre Sayımı) süt verimi ile olumlu ilişkili olduğu bilinmekle birlikte, mevcut çalışma kapsamında ırkları arasındaki süt verimlerinde nispeten sadece küçük farklılıklar vardı.

 

Denemeden alınan genel itlaf verileri; HF inekleri için % 28.5 ve NRF inekleri için % 11,8 infertil olarak 6 laktasyona kadar itlaf edilğinin altını çizdi.

 

Tüm üreme bilgileri, katılan çiftçiler tarafından kaydedildi. NRF inekleriyle ilk AI'de daha yüksek hamilelik oranları varken; türler arası farkılıklar sadece 1-3. emzirme arasında önemli hale geliyordu.

Süt üretimi ve bileşimi

İneklerin 1 – 3 laktasyonu sırasında süt kayıt teknisyenleri tarafından aylık sütleri kaydedildi, çünkü sonra sürülerden bir dizisi alternatif aylık süt kayıdına geçiyor.

 

İki ırk arasındaki süt verimindeki farklılıklar tutarsız idi, HF inekleri için 305 günlük süt verimleri daha yüksek ve 1-3 laktasyonlarında NRF ineklerinden daha yüksek tam süt verimi olduğuna dair genel bir eğilim vardı , ancak 4 ve 5 laktasyon dönemi içinde bu böyle değildi. Ancak, NRF ineklerinde görülen yüksek süt proteini birikiminin bir sonucu olarak; aynı zamanda NFR ineklerinin daha yüksek oranda süt yağı konsantrasyonlu süt üretmeleri de dikkate alındığında, iki tür yağ verimi, protein verimi ya da yağ artı protein verimi açısından çok da farklılaşmadılar.

 

Deneme sonuçları ayrıntıları ile birlikte nihai raporu bir kitapçıkta  yayınlanmıştır. AgriSearch de bunlar mevcuttur. Daha detaylı bilgi için: www.agrisearch.org


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön