İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
KANADA

Kanada'da süt sığırı melezleme projesi

Guelpn Üniversitesindeki Kanada TwoPlus projesi, Norweç Kırmızısı boğalarıyla melezlemenin , üretimi korurken buzağılama kolaylığı, üreme, sağlık ve hayatta kalmayı geliştirdiğini gösterir.

TwoPlus araştırma çalışması, Agriculture Kanada CanAdvance'ın hibe desteği ile Gencor Inc., Westgen Inc. ve EBI Inc, SEMEX Alliance ve Geno Global, Norveç, liderliğindeki bir AI Sanayi grubu tarafından başlatılmıştır. O, Holsteins (HO) ve Norveç Kırmızısı (NRF) kullanarak iki ırkın dönme geçiş program olarak öngörüldüğü gibi, TwoPlus olarak adlandırıldı.

 

Norveç Kırmızısı seçkin kanıtlanmış AI boğaları ile safkan Holstein dişilerinin çiftleştirilmesindeki amaç 60 veya daha fazla sürüde 20 NRF X HO düveleri elde etmekti. 5 yıl sonra da proje üzerinde iken 61 sürü içinde melezlenmis düve sayısı 1018 idi NRF X HO ve HO, düve buzağılarıyla 1.Laktasyondaki ineklerin immune yanıtları (sonuçları) ayrı çalışmalarda karşılaştırıldı. Bu sonuçlar ayrı ayrı rapor edilecektir.

Buzağılama kolaylığı

Norveç Kırmızısı boğalarının ilk buzağıları 2006 yılında gelmeye başladığında, Kanada Mandıra Network ü sürülerde buzağılama performans kayıtlarının bir analizini yaptı, burda HO X HO çiftleşmesi ve NRF X HO çiftleşmesi doğum performansları sürüye kaydedildi (Ocak 2006 tarihinden itibaren 2007 yılının Ekim ayına). Analiz toplamı 15.820 HO X HO buzağılaması ve 859 NRF x HO buzağılamasıdır.

 

Norveç Kırmızısı babaları, bir yaşındaki Holsteinlarla eşleştirildiğinde % 93 canlı yavru verdi; bu oran Holstein babalarla Holstein danalarda % 88.1 oranındaydı. Ve % 5.6 oranında bir avantaj söz konusu.

Üreme

NRF X HO ın bir yıllık düvelerdeki üreme yeteneği ve bunların buzağılama ve ilk laktasyondaki üreme performansları sürü arkadaşları olan HO sürüleriyle projede karşılaştırıldı.

 

Bir yaşındaki danalar olarak NRFxHO danaları diğer HO sürüdekilere kıyasla 7 gün önce çiftleştirildi ve HO'lara kıyasla (% 76.6), oranları % 81.8 oldu. Bu nedenle, NFR x HO danalarda çok az döllenme meydana gelmiş ve ilk servisten gebe kalmalarına dek geçen süre HO danalara kıyasla 2 gün daha az olmuştur. Gebelik dönemi de NRF x HO danalara kıyasla 2 gün daha kısaydı.

 

Düveler ilk kez doğum yaptığı zaman NRF x HO düveleri, HO düvelerine gore % 8,3 daha yüksek oranla daha az destekli doğum oranı ve % 5.3 düşük ölüm oranı verdi. Bunun nedeni büyük olasılıkla HO düveleri buzağılarına gore biraz daha küçük boyutta olmalarıdır.

 

İlk laktasyonda tohumlamalar sırasında NRF x HO düveleri % 11.1 daha yüksek geri dönüşsüz oranı , daha az hizmet, ama ilk hizmeti için buzağılama HO düvelerine gore biraz daha uzun aralıklardaydı. Onların sonraki gebelik uzunlukları buzağılama kolaylığı veya dana büyüklüğünde hiçbir farklılıkları yoktu, ama NRF x HO düveleri % 4.3 daha düşük ölü doğum oranları verdi.

Hayatta kalma

CDN, 2007 yılında ilk HO danalara kıyasla % 5 daha fazla canlı NRF x Ho dananın doğduğunu ve TwoPlus çalışmasında sonraki HO inek paritesinden % 1 daha fazla doğduğunu bildirmiştir. Danaların % 30'unun ilk kez çiftleştiği ve yaşlı ineklerin % 70 yavruladığı bir sürüde; doğumda ekstra canlı dana avantajı % 2.2'dir.

 

NRF X HO dişi buzalarının hayatta kalması doğumdan ilk ıslaha kadar yaklaşık % 6.8 ile HO dişi buzağılarından daha yüksektir. Daha sonra, bir yaşında olan NRF x HO hayatta kalması ilk ıslahtan ilk buzağılamaya kadar % 10.9 ile HO bir yaşında olanlardan daha yüksektir. Doğumdan ilk buzağılamaya kadar HO dişilerden % 20 daha fazla NRF X HO dişisi vardır, bu Kombine anlamına gelir. Hayatta kalma üreticisi için; yaşanabilirlik, yaşama arzusu ve daha az sorunu gösterir. HO lara göre Melezlerdeki büyük hayatta kalma oranından dolayı yatırımlarda daha büyük getiriler olacaktır

Üretim

Süt, yağ, protein ve somatik hücre skoru için test gün kayıtları tüm NRF x HO düveleri, onların sürü arkadaşları olan Holstein ile proje sürülerinde karşılaştırıldı ve analiz edildi. Veriler Kanada'da düzenli baba ve inek genetik değerlendirmeler için olan benzer bir test günü modeli üzerinden analiz edildi, ancak kayıtlar üretimdeki gebelik etkisi için düzeltilmiş değil.

 

NRF x Ho danalarda çok önemli değerlerde olmasa da, daha düşük süt ve protein verimi ile yine daha yüksek yağ; HO'lar ile kıyaslanan 305 gün boyunca söz konusu olmuştur. Benzer biçimde, 305 günlük süt ve protein verimleri açısından NRF x HO danalarda önemli bir farklılık olmamış; HO'da 361 kg. süt ve 2.6 kg. protein fazla olmuş; NRF x HO da ise 2.5 kg. yağ fazla olmuştur.

 

Emzirme sırasında somatik hücre skoru için NRF x HO danalarla HO arasında ciddi bir farklılık olmamış; ancak NRF x HO melezlerinin emzirme başlangıç ve bitişlerinde daha düşük SCS meydana gelmiştir.

Sonuçlar

Bugüne kadar ki sonuçlar melez yetiştirmenin ticari süt işletmeleri açısından karlı bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Bir dizi Kanada süt ırkları , sağlık, üreme, süt katı verimi, hayatta kalma ve canlılıkda yüksek verimli Kanada Holstein da tamamlayıcı olabilir.
Norveç Kırmızısı ırkı 30 yıldan fazla etkin bir şekilde ağırlıklı olarak; buzağılama kolaylığı, buzağı yaşayabilirliği, dişi üremesi, sağlık özellikleri, memelerinden ve ayak ve bacak konformasyonu ve katı maddelerindeki veriminden dolayı seçilmiştir.

 

Safkan Ho dişisinin farklı bir ırkın babası ile melezlenmesi F1de direk olarak soyluluğu sıfır seviyesine indirecektir ve soyluluk depresyonuyla ilişkili sorunları ortadan kaldıracaktır. Ancak, melezleme, toplam paket olarak, aynı zamanda, geliştirilmiş doğurganlık, daha az buzağılama sorunları, daha iyi hastalık direnci, yüksek yaşam süresi ve süt üretiminde önemli bir azalma olmamasıyla finansal yararlar sağlayabilir. HO dişiler için HO olmayan babalar melezleme için seçilirken, HO babaların seçilme sürecindeki kadar özen gösterilmelidir.

 

Bu rapor aşağıda (aşğıdaki link) Norveç kırmızı genetiğini kullanmanın avantajları sunuyor. Melezlenen hayvanlar gösteri alanlarında yarışma kazanmaz ya da açık artırmalarda çok kar getirmez ama ticari girişimler için performansları sayesinde oldukça kazançlı olurlar.

 

Kanadanın TwoPlus Projesi – Raporun tamamı (pdf)


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön