İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Sik sorulan sorular

Sik sorulan sorular

Norveç kırmızısı ve Norveç Kırmızısı ile melezleme hakkında sorularınız varsa, sık sorulan sorular ve cevapları size yardımcı olabilir.

Soru 1:

Norveç Kırmızısı melezlerinin süt, yağ ve protein üretimi, ABD ve diğer ülkelerdeki safkan Holstein inekler ile karşılaştırıldığında nasıldır?

Cevap:

Norveç Kırmızısı X Holstein melezlerinin süt, yağ ve protein üretimi, safkan Holstein üretimine çok benzer olacaktır.ABD ve diğer bazı ülkelerde yüksek üretim olan sürülerde Norveç Kırmızısı x Holstein melezlerinin süt üretimi, safkan Holsteinlara göre az düşük olacaktır. Yüksek üretim olan sürülerde Norveç Kırmızısı x Holstein melezlerinde süt verimi günde 1ile 2 kg veya 2 ile 4 libre safkan holsteinlara göre daha düşük olacaktır, fakat yağ protein yüzdesi Norveç Kırmızısı x Holstein melezlerinde biraz daha yüksek olacaktır.

Soru 2:

Norveç Kırmızısı, US Holstein dan daha etli olduğundan, bakımı daha mı masraflıdır?

Cevap:

Hayır, olgun NRF ve NRF Holstein melezlerinin vücut ağırlıkları ABD Holsteinlarının vücut ağırlıklarından daha az olur ve NRF Holstein melezlerinin daha yüksek vücut konumunun sonucu daha ağır bir inek olan safkan Holstein ile karşılaştırmaya yol açmaz. Bakım yem masrafları genelde vücut ağırlığına göre belirlenir biraz daha fazla vücut kondisyonuna göre belirlenir fakat benzer ya da az ağırlığa sahip olan inekler daha fazla yem istemezler.

Soru 3:

Tüm Norveç Kırmızısı boğalarının bir gün boynuzsuz olacağı doğru mudur?

Cevap:

Evet, bu Geno ıslah programı içinde bir plandır. Ancak tüm boğaların boynuzsuz olması birkaç yıldan fazla sürer. Çünkü Geno bu noktada ıslah programındaki mükemmel boynuzlu hayvanları ortadan kaldırmak istemiyor. NRF populasyonunun boynuzsuz geninin görülme sıklığındaki artış, yavaş bir hızla bize boynuzsuzluk geninin sıklığını artırmamızı sağlayacak ve diğer performans özelliklerinden herhangi biri genetik gelişmenin kurbanı olmayacak. Şu anda Norveç'te doğan tüm buzaların %40 ı boynuzsuzdur.

Soru 4:

Nasıl Norveç Kırmızısı ıslah programının büyüklüğü diğer kuzey ülkelerinin ıslah programlarından fazla tarihsel bir avantaj sağlar

Cevap:

Bir populasyonda genetik ilerleme dört ana faktör ile çalışır ve faktörlerden birine de biz seçim yoğunluğu diyoruz... Seçim yoğunluğu hayvanların oranına bağlıdır ve bunlar bir sonraki nesil ebeveynlerini seçmek için kullanılır. Yüksek seçim yoğunluğu (küçük bir yüzdesi seçilen) diğer faktörler benzer ise daha fazla genetik ilerleme ile sonuçlanır. Büyük populasyonlar NRFpopulasyonu gibi küçük populasyonlara göre daha yoğun seçim pratiği yapabilir, çünkü seçim için dikkate alınacak daha fazla hayvan vardır.
Norveç Kırmızısı geçmişten beri senede 12-16 boğa seçerek 125 yavru testinden geçmiş boğaların Norveç Kırmızısı nüfusunda kullanıyorlardı. Bu durum, İsveç Kırmızısı ile karşılaştırılabilir;onlar da benzer sayıda onaylı boğa seçip (7-12 arsı) her sene kullanıyorlardı ama yılada sadece 85 boğaya yavru testi yapıyorlardı (85 geçtiğimiz yıllar için İsveç'teki ortalama test sayısı).

 

Genomik seçime geçiş ve yavru testi verileri yerine genomik bilgileri ile boğaların kullanımı Norveç ve diğer Kuzey Kırmızısı nüfusları için uygulanmaya başlanmıştır. Genomik seçimine geçişin seçim yoğunluğunu ne şekilde etkilediği şu anda açık değildir. Genomik seçimin etkisi önümüzdeki 5-10 sene içerisinde daha açık hale gelecektir.

Soru 5:

Neden daha fazla Norveç Kırmızısı boğası USDA / Interbull üretim ve tip sıralamasında top 100 de ve Avustralya gibi diğer ülkelerin top 100 listesinde görünmüyor.

Cevap:

Burda birçok faktör vardır,bunlar nasıl boğaların bireysel ülke bazında sıralamayı etkileyeceğidir. Şu anda ABD ve diğer ülkelerin bazı faktörler NRF boğaların lehine değildir. Norveç Kırmızısı boğaları Norveç dışında ABD ve diğer ülkelerde Ayrshire tabanındaki diğer İskandinav Kırmızısı(Kuzey Kırmızısı) boğalarına dahil edilmiştir. Boğalar normalde ülkelerde, yerel ülkenin sürümüne Toplam Değer İndeksine göre sıralanır. ABD, Avustralya ve diğer ülkelerde olduğu gibi.Yerel toplam değer İndeksleri İskandinav ülkelerinde toplam değer endeksleri kadar kapsamlı olmayabilir fakat ABD toplam değer İndeksi (ömür boyu net değer olarak adlandırılır) şu anda geçiş zamana göre İskandinav toplam değer endeksine daha yakındır.

 

Bu Avustralya ve İngilterede kullanılan gibi bazı toplam değer indeksleri için doğrudur.

 

İskandinav (Kuzey) toplam değer indeksleri kıyaslandığında, ABD toplam değer indeksine sadece klinik hastalık verileri dahil değildir; ve üretim hayatı yada uzunluğu hastalık durumlarının göstergesi olarak kullanılır. Bu nedenle üretim hayatı ABD toplam değer indeksinde ( indeksin % 22 si) yüksek bir ağırlığa sahiptir ve Norveç Kırmızısının ABD üretim hayat ölçümlerine dönüşmek için üretim hayatı ölçümü yoktur. Bu, ABD toplam değer indeksinde sıralamaya girmek için Norveç Kırmızısı açısından büyük bir dezavantajdır. Aynı problem, Avustralya sıralamalarındaki Norveç Kırmızısı babalarda da meydana gelmektedir zira uzun ömür Avustralya toplam değer indeksleri için büyük bir yüzdedir.

 

Buna ek olarak, yakın zamanda önemli kişisel özellikler için Geno'nun genetik değerlendirme modellerinin ABD ve diğer ülkelerde daha doğru kanıtlar elde etmek için geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Her iki konu da, diğer İskandinav Kırmızısı boğalarıyla karşılaştırıldığında Norveç Kırmızısı boğalarının göreceli olarak daha düşük sıralamaları olmasına neden olur.

Soru 6:

Hangi ayak ve bacak özellikleri Norveç Kırmızısı cinsi içinde ıslah hedefi olmuştur?

Cevap:

Norveç Kıımızısı 40 yılı aşkın süredir iyileştirilmiş ayak ve bacaklar için seçilmiştir. 


1960 yılından beri doğru tırnak şekli, yüksek kaliteli toynaklar hem de yapısal olarak doğru bacak seçimi NRF yetiştirme programının bir parçası olmuştur. 2014 den beri tırnak bozuklukları toplam değer indeksine dahil edilmiştir.

Soru 7:

Herhangi bir Norveç Kırmızısı boğası A2A2 Beta Casein genotip inde midir?

Cevap:

Evet, bir çok Norveç Kırmızısı boğası A2A2 Beta Casein Genotip in içindedir. 35 den fazla bizim şu anda Norveç Kırmızısı boğamız A2A2 Beta Casein genotip indedir, gelecekte daha birçok mevcut olacaktır.

Soru 8:

Neden bazı Norveç Kırmızı boğaları kırmızı ve beyaz yerine siyah ve beyazdır?

Cevap:

Norveç kırmızısı ırkı siyah geni nadir taşır. Siyaha karşı kırmızı rengin Norveçde önemli bir ekonomik etkisi bulunmamaktadır, bu nedenle siyah gen 1940 larda modern NRF cinsini oluşturmak için yerel ırkların (bazı siyah gen taşıyan) birleşmesinden beri NRF nüfusunda kalmıştır.Diğer İskandinav kırmızısı popülasyonunda siyah gen yoktur. Siyah gen kırmızı genden baskındır, bundan dolayı NRF ıslah programı siyah genin frekansını değiştirmek için karar verir ise bunu kolayca yönetebilir. Norveç dışındaki üreticiler Norveç Kırmızısını melezlemede kullanacak ise , eğer renk onlar için önemli ise kırmızı veya siyah boğa kullanma seçeneğine sahiptir.

Soru 9:

Neden Norveç Kırmızısı boğalarından bazıları aslında İsveç Kırmızısı veya Finlandiya Ayrshire leridir?

Cevap:

NRF melezleme programına çok iyi İsveç Kızılı ve Finlandiya Ayrshire boğalarından bazıları NRF nüfus içinde genetik çeşitliliği korumaya yardımcı olmak için her yıl kullanılır, ve bu en iyi boğanın kullanılmasına izin vermek içindir.Viking Kırmızısı; İsveç Kırmızısı Finlandiya Ayrshire ve Danimarka Kırmızısından oluşur. Geno şu anda her sene en iyi Viking Kırmızısı boğalarının oğulları için yavru testleri yapmaktadır ve bunların bazıları çok iyi üreme değeleri sunmaktadır.

Soru 10:

Norveç Kırmızısı, İsveç kırmızısı ve Finlandiya Ayrshiri lerinin hepsinin orjini Ayrshir midir?

Cevap:

Evet, tüm bu popülasyon Ayrshire merkezli olan nüfustur ve hepsi önrmli bir şekilde Ayrshire den etkilenerek oluşmuştur. Bu popülasyonların kökenleri 1900 lerin ortalarından beri ilişkilenmiştir. Bu üç popülasyonun bazı benzersizlikleri vardır fakat genelde yakından ilişkili (akraba) ırklar olup en az son 50 – 60 yıldır önemli boğa paylaşımları olmuştur.

 

Herhangi bir benzersizlik diğer orjinal nufüsdan gelir, bundan her cins farklı bir şekilde etkilenmiş olabilir. Örneğin, NRF popülasyonunda boynuzsuz boğa yüzdesi İsveç Kırmızısı ve Finlandiya Ayrshiri ne göre yüksektir.

Soru 11:

Norveç Kırmızısı ve İsveç Kırmızısının süt üretiminde Holstein tabanı yerine Ayrshire tabanını kullandığı doğru mudur?

Cevap:

Evet bu doğru. Tüm İskandinav Kırmızısı boğaları için genetik değerleri her ülke içinde Ayrshire tabanında ifade edilir

Soru 12:

Heteroz (hibrit kuvvet) nedir ve Norveç Kırmızısı boğalarını diğer cins safkan ineklerde kullanırken farklı özellikler için ne kadar beklemeliyim?

Cevap:

Heteroz yada hibrit kuvvet, farklı genetik kökenleri olan iki farklı türü (yada cinsi) çaprazladığımızda ortaya çıkan ek performanstır. Genetik bilimciler heterozun birincil olarak, kendi genetik materyallerinde daha çeşitli olan tekil hayvanlardan meydana geldiğini düşünmektedirler. Heteroz, ebeveyn üremesinde ortalama performanstan farklı olan performans olarak ölçülür ve genelde ebeveyn üreme ortalamasının yüzdesi olarak ifade edilir. Norveç Kırmızısını başka cinslerden safkan ineklerle çaprazlama sonucu süt üretim özellikleri için heteroz % 3 ile 6 arasında olacaktır. İnek doğurganlığı/ yeniden üremesi, sağlık ve uzun ömür için heterozun %10 yada daha fazla olması muhtemeldir.

Soru 13:

Bir üretici iyi bir melezleme programında Norveç Kırmızısı kullanarak nasıl protein ve yağ için ödeme yapmaz?

Cevap:

Şu anda birkaç modern süt endüstrisi vardır,burda yağ veya protein dikkate alınmadan sadece sıvıya dayalı ödeme yapılır. Bu durumlarda Norveç Kırmızısının Holsteinlarla melezlenmesinin avantajlı olması muhtemeldir. Eğer sürüler çok sert çevre koşullarındaysalar burda yem tüketimi sınırlı ve yem kalitesi düşük ise belkide holsteinların NRF ile melezleme programında kullanılması iyi bir yol olmayabilir. Ancak bu zorlu üretim koşulları altında, Norveç Kırmızısının hala melezleme programında iyi çalışıyor olmasının nedeni , bu ırkda geçmişte sağlık ve doğum kolaylığı için yapılmış seçimlerindendir.Yoğun yönetim sistemlerinde ödemeler sadece sıvı için yapılıyor ise ödemeleri yağ yada protein etkilemiyorsa ,üreticiler süt açısından yüksek olan NRF boğalarını kullanabilir, yağ ve protein açısından çok fazla endişe edilmemelidir.

Soru 14:

Neden fonksiyonel özellikleri açısından ömür boyu Net Merit Indeksi veya yüsek PTA sı olan Holstein boğası yerine Norveç boğası kullanmalıyım?

Cevap:

Bir Holstein İnek üzerinde , son derece iyi seçilmiş NRF boğasının kullanımı daha karlı inek almamıza neden olacaktır. NRF den gelen hetorosisin ve geliştirilmiş cins etkilerinin combine etkisi buzağılama için , inek doğurganlığı inek sağlığı, ineğin hayatta kalma süresi, düşük yem tüketimleri ve benzeri yağ ve protein verimi en ekonomik şartlar altında ABD de safkan Holstein ineğinden daha karlı sonuçlar verecektir.

Soru 15:

Melezleme soyluluğu nasıl ortadan kaldırabilir?

Cevap:

Melezleme hayvanların genlerinde değişkenlik oluşturulmasıyla soyluluğu ortadan kaldırır kendileşmiş hayvanlarda herhangi bir değişkenlik yoktur. Hayvanlar her ebeveynden her genin bir kopyasını alır ve ebeveynler farklı ırklardan olduğunda ( bir cinsdeki genlerin diğer cinsdeki bu genlerle aynı olmadığında) elde edilen yavrularda bir gen bir ırkdan ikinci geni diğer ırkdan gelir. Bu heterozigoz ile sonuçlanmaktadır, bu vasıtayla melez yavrularda her bir çiftin içinde genler farklıdır.

Soru 16:

Melezleme size nasıl olur da daha sağlam buzağı ve inekler verebilir?

Cevap:

Melezlemenin daha sağlam buzağı ve inekler vermesinin nedeni ; inek ve buzağı sağlığı, hayatta kalma ve çoğalma heterozu ile bazı cinslerin diğerine kıyasla dah iyi sağlık, hayatta kalma ve çoğalma oranları olmasıdır. Heteroz, süt üretimi özelliklerine kıyasla;sağlık,hayatta kalmave çoğalma için tipik olarak daha yüksektir. Yani, çapraz üreme üretim özelliklerinden ziyade sağlık, hayatta kalma ve çoğalma açısından daha avantajlı olacaktır. Buna ek olarak, Norveç Kırmızısının sağlık, hayatta kalma ve çoğalma açısından dikkate değer bir performansı vardır ve bu cinsi çapraz üreme(melezleme) programına dahil ederseniz bu özellikleri de geliştirmiş olursunuz.

Soru 17:

Çapraz üreme (melezleme) nasıl daha düşük yenisiyle değiştirme oranlarıyla sonuçlanır?

Cevap:

Melezleme genelde daha düşük yenisiyle değiştirme oranlarıyla sonuçlanır çünkü heteroz nedeniyle inek sağlığı, hayatta kalması ve çoğalması gelişmiştir ve aynı zamanda bazı cinslerin diğerlerine nazaran daha iyi sağlık, hayatta kalma ve çoğalma durumları söz konusudur. Norveç Kırmızısının sağlık, hayatta kalma ve çoğalma açısından oldukça göze çarpan bir performansı vardır ve bu cinsi melezleme programına dahil etmek yenisiyle değiştirme oranlarında iyileşme ve sürü karlılığında artışa neden olacaktır.

Soru 18:

Melezleme üreme performansını asıl artırabilir?

Cevap:

Melezleme genellikle gelişmiş üreme performansı ile sonuçlanacaktır çünkü üreme için hetorosis çok yüksektir ve NRF gibi bazı ırklar Holstein gibi diğer ırklardan çok daha iyi üremeye sahiptir. NRF nin oloğan üstü üremesi vardır, böylace melezleme programına NRF cinsi eklemek üremeyi önemli ölçüde artıracaktır.

Soru 19:

Melezleme boğa buzağı değerini nasıl sağlar?

Cevap:

Mükemmel buzağı yaşam oranlarına sahip olan ve et açısından yüksek kaliteli buzağılar üreten Norveç Kırmızısı ile melezleme durumu sürü için boğa buzağı değerlerini de arttıracaktır. Bazı ülkelerde konumlarda boğa buzağısı geliri sürü karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve bu sürülerde boğa buzağısının hayatta kalması kritik bir öneme sahiptir. Norveç Kırmızısı ile melezleme dayanıklı melez bir buzağının ortaya çıkmasına neden olur;ve inekler daha iyi anneler olur. Önemli maddi buzağılama özelliklerinin olması, bu hayvanların hayatta kalma oranını da arttıracaktır.

Soru 20:

Melezleme tüm sorunları çözer mi?

Cevap:

Hayır , melezleme tüm sürü yönetim sorunlarını çözmez. Ancak , melezleme ticari süt üreticileri ve birçok modern süt işletmelerinin sorunlarının çözümünde yardımcı olur. NRF ile melezleme karlılığınızı artıracaktır. 


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön