İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Toplam Değer Indeksi

Toplam Değer Indeksi

Her sene, Toplam Değer İndeksine (TMI) dayanarak en yüksek sıradaki Norveç Kırmızısı boğaları ; Norveç 'te ve de uluslar arası olarak elit babalar olarak seçilip kullanılırlar. Hem genomik olarak kanıtlanmış hem de yavruları ile kanıtlanmış boğalar kullanıma hazır olacaktır.

On özellik grupları şimdiki TMI (Tablo 1) da yer almaktadır, üretim özellikleri, meme sağlığı, doğrganlık ve meme konformasyonu TMI içinde en yüksek nispi ağırlıkları alan özelliklerdir.

Norveç Kırmızısında TMI Gelişimi 

Şekil 1 farklı özelliklerde göreli ağırlıkların zamanla nasıl değiştiğini gösterir. 1960 yılında, ağırlığının% 70 i süt üretimi idi.1970'li yıllarda tüm sağlık ve doğurganlık verilerini içeren ulusal veri tabanı geliştirilmiştir. Bu sağlık ve doğurganlık özelliklerinin 1970'lerin başında TMI ya girmesine izin vermiştir.Üretim özelliklerinin göreceli ağırlığı azalırken o zamandan bu yana sağlık ve doğurganlık üzerindeki göreceli ağırlık giderek artmıştır.

 

Şekil 1. 

Breeding goal 1967-2015 small

Resmi daha büyük görebilmek için resme tıklayın

 

TMI (Tablo 1) daki en yüksek relatife ağırlığı olan özellikler; süt üretim özellikleri, meme sağlığı, doğurganlık ve meme konformasyonudur. Sağlık, doğurganlık ve üretim özellikleri için eş zamanlı genetic iyileştirme zamanla iyi belgelenmiştir. Bu TMI daki özelliklerin ağırlıkları nedeniyle elde edilmiştir ve bunların çiftçi için ekonomik önemi nedeniyledir

 

Tablo 1. Norveç Kırmızısı boğalarının özelliklerinin TMI daki relatif ağırlıkları.

Özellikler Relatif ağırlık
Süt verim Indeksi 28
Meme sağlığı 18
Doğurdanlık 18
Meme konformasyonu 18
Et indeksi (erkek) 6
Mastitis dışındaki hastalıklar 4
Tırnak sağlığı 4
Ayak & Bacak konformasyonu 2
Mizaç 1
Doğum kolaylığı 0.5
Ölü doğum 0.5

Süt üretim İndeksi

Süt üretim İndeksi Norveç Mandıra Sürü Kayıt Sistemi verilerine dayanmaktadır.

 

Süt üretim İndeksi çeşitli özellikler içerir.

 

Özellik Relative ağırlık % Kalıtım
Süt kg  5 0.28
Yağ kg 47.5 0.21
Protein kg 47.5 0.24
Protein % Dahil değildir -
Yağ % Dağil değildir -

 

Relatif ağırlık her özelliğin süt üretim İndeksi değerini ne kadar etkilediğidir.

Meme sağlığı

Meme sağlığı (mastitis) mandıra sığırlarında herhangi bir hastalık büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Mastitise karşı direnç giderek artan önem ile 1978 yılından bu yana TMI'a dahil edilmiştir.1990'dan itibaren vurgu artmış, bunun sonucunda Norveç Kırmızısı populasyonunda mastitise karşı dirençte her iki fenotipik ve genetik ilerlemeye neden olmuştur. Mastitise karşı dirençdeki genetik ilerleme Norveç in düşük antibiyotik kullanımı ile dünya çapında bir ülke olmasını sağlar .

 

Burada meme sağlığı İndeksinde klinik mastitis ve somatik hücre sayımı için göreli ağırlıklar vardır.

 

özellik Relatif ağırlık % Kalıtım
Somatik hücre sayısı 40 0.13
K linik mastitis 60 0.04

Doğurganlık

Doğurganlık İndeksi son zamanlarda hamile sayısı ile geri dönüşsüz oranının değişmesiyle geliştirilmiştir. Tohumlama sayısı, biyolojik olarak geri dönüşsüz oranına çok benzer, fakat beş defa tohumlanmış kötü ineklerin, bir defa başarısız tohumlanmış ineklerden daha ağır cezalandırılmasından beri daha fazlagenetik varyasyon vardır.

 

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi Fertilite İndeksi, ağırlıkları ile üç özellikten oluşur.

 

Özellik Relatif ağırlık %
Tohumlama sayısı, düve 22
Tohumlama sayısı, inek 45
Buzalamadan ilk tohumlama zamanına kadar  33

 

Doğurganlık ilk olarak 1971 yılında, Norveç Kırmızısı ıslah programına dahil edilmiştir.Norveç Kırmızısı son 40 yılda artan doğurganlıkdaki seçimi nedeniyle büyük olasılıkla dünyadaki süt sığırlarından en doğurgan ırktır.

Meme konformasyonu

Meme yapı özellikleri lineer ölçek kullanılarak ıslah danışmanları tarafından puanlanır. Meme özellik tanımları diğer ülkelerde nüfus ile uyumlu hale getirilmektedir.

 

Meme konformasyon İndeksi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çeşitli özelliklerin ağırlıklarıyla oluşur.

 

Özellik Relatif ağırlık % Kalıtım
Ön meme bağlantısı 20 0.11
Arka meme genişliği 5 0.13
Arka meme yüksekliği 8 0.11
Merkez bağı 12 0.10
Meme derinliği 20 0.24
Meme başı uzunluğu 5 0.27
Meme başı kalınlığı 5 0.20
Ön meme başı yerleşimi 7 0.18
Arka meme başı yerleşimi 8 0.22
Meme dengesi 10 0.11 

Ayak ve bacak konformasyonu

Islah danışmanları ayak ve bacak konformasyon özellikleri ile diğer konformasyon özelliklerini birlikte kayıt eder. Ayak ve bacak konformasyon özellikleri , arka ayakları arka görüş, ayak açısı ve arka bacaklar yan görünümdür.

 

Aşağıdaki tablo ayak ve bacak konformasyon indeksindeki özellilklerin nispi ağırlıklarını ve kalıtım ağırlıklarını göstermektedir.

 

Özellikler Relatif ağırlık % Kalıtım
Arka bacaklar yan görünüm  Dahil değil 0.09
Arka bacaklar arka görüş 50 0.07
Ayak açısı 50 0.09

Tırnak Sağlık İndeksi

Tırnak bozuklukları tırnak düzeltme esnasında profesyonel tırnak düzelticiler veya çiftçiler tarafından kayıt edilir. Üç tırnak bozukluğu tırnak sağlık indeksine dahil edilmiştir.

  • Tirbuşon tırnak
  • Enfeksiyöz tırnak bozuklukları
  • Laminitis ilgili tırnak bozuklukları

Tirbuşon tırnak

İnek tırnağı ciddi bükülmüş ise etkilenen olarak kaydedilir.

Enfeksiyöz tırnak bozuklukları

Enfeksiyöz tırnak bozuklukları, tek tırnaklı bozukluk lar grubudur; parmak arası dermatit, deri tırnak iltihabı, topuk boynuz erozyonu ve parmak arası Flegmonu buna dahildir.

Laminitis ilgili tırnak bozuklukları

Laminitis ilgili pençe bozuklukları tek tırnaklı bozukluklar grubudur; tek ülser, kanama, ayak ülseri, beyaz çizgi fissürü ve beyaz çizgi apsesi buna dahildir.

 

Tablo, tırnak sağlık indeksi ndeki özelliklerin ve bunların kalıtım daki nispi ağırlığını göstermektedir.

 

Tırnak sağlık İndeksi
Özellik Relative ağırlık % Kalıtım
Tirbuşon tırnak 50 0.06
Enfeksiyöz tırnak bozuklukları 30 0.03
Laminitis ilgili tırnak bozuklukları 20 0.02

Et indeksi (erkek)

Et İndeksi 3 özellikten oluşur ve boğalarda et için yem olarak ölçülür.

 

Et İndeksindeki özellikler için ağırlıklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Özellik Relatif ağırlık % Kalıtım

Kesim ağırlığı (büyüme hızı)

60 0.15

Kesim sınıflandırması (EUROPE puanlama)

20 0.19

Yağ derecelendirme

20 0.17

Mizaç / Huy

Bu özellik düve ve inekler üzerinde gözlenir ve çiftçiler tarafından Norveç Süt Sürü Kayıt Sistemi bildirilir. 1ila 3 arasında bir ölçek kullanırlar. Burda 1 çok sakin , 2 normal , 3 saldırgan /sinirlidir.

Mastitis dışındaki hastalıklar

Norveç Kırmızısı mastitis dışındaki hastalıklara karşı direnç için iyileştirmede ilerleme kaydetmiştir. Şu anda 6 hastalık endekste yer almaktadır:

  • Ketozis
  • Süt ateşi
  • Geçmiş plasenta
  • Kistik yumurtalıklar
  • Metritis
  • Sessiz ısı

Ketozis, süt ateşi ve geçmiş plasenta en sık görülen hastalıklardır (mastitis haricinde) bu yüzden mastitis dışında bunların hastalıklar için endekste daha fazla katkı payı vardır.

Buzağılama zorluğu ve ölü doğum

Bu özellikler 1978 yılından beri TMI dahil edilmiştir.

 

Norveç Kırmızısı popülasyonunda buzağılama güçlüğü ve ölü doğum frekansları diğer ırklara göre çok düşüktür. Uzun vadeli seçim çok düşük, buzağılama güçlüğü ve ölü doğum ile sonuçlandı, hatta bu özellikler düşük kalıtım özelliğine sahip olsa bile.

 

Burada TMI daki buzağılama kolaylığı İndeksi ve ölü doğum İndeksleri için ağırlıklar vardır.

 

Buzağılama kolaylığı özellikleri Relatif ağırlık % Kalıtım
Buzağılama kolaylığı , baba Dahil değil 0.03 
Buzağılama kolaylığı , anne  100 0.02 

 

Ölü doğum özellikleri Relatif ağırlık % Kalıtım
Ölü doğumlar, baba 50 0.01
Ölü doğumlar anne  50  0.01

Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön