İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Tarihi ıslah programı

Tarihi ıslah programı

2016 yılının Şubat ayına dek, Norveç Kırmızısı ıslah programı babaların yavru testine dayalıydı . Bu dönemden itibaren mevcut ıslah programı içinde genomic seçim uygulanmaya başlandı.

Geno'nun sağlık ve doğurganlık özelliklerine ilgisi erken olmuştur. 1971 yılında ilk Norveç Kırmızısı boğaları doğurganlık özelliklerine göre test edilmiş (babalar ve bunların kızları) ve 1978 yılında sağlık özellikleri toplam değer indeksine (TMI) dahil edilmiştir. Bunlar düşük kalıtsallılk özellikleri olsa da, uzun dönemde çok sayıda dişi yavruya dayalı yavru testleri, bu önemli özelliklerin seçimi için yüksek oranda doğruluk sağlamıştır.

 

Her sene, elit baba ve annelerden 145 Norveç Kırmızısı boğa yavrusu performans testi için şeçilmiştir. Bu danaların yaklaşık 115 tanesi daha test babası olarak seçilmiş ve her biri için 140-250 dişi yavrudan yavru testi yapılmıştır. Bunlar arasından 12-16 arası, TMI larına ve nüfusla ortalama ilişkilerine göre elit baba olarak seçilmiştir (soy içi üremeyi azaltmak için). Yavru test programında, ineklerin %40 'ı test babaları , %60 şı da elit babalar tarafından döllenmiştir.

Genetik değerlendirme

Norveç Kırmızısı babaların genetik değerlendirilmesi, her baba için geniş yavru gruplarına dayanmıştır. Sağlık ve doğurganlık özellikleri gibi düşük kalıtsallığa sahip olan özellikler için güvenilir üreme değerleri elde edebilmek için, geniş yavru grupları gerekmekteydi.

 

Norveç Kırmızısı babalarının yavru testi, 40 farklı özelliğin genetic değerlendirilmesini içermekteydi. Üreme hedefinde özellikler için üreme değerlerine ağırlıklar verilmiş, böylece babaların seçiminde kullanılan TMI hesaplanmıştır.

 

Tüm özelliklerin genetic değerlendirilmeleri Geno babalar kataloğunda yayınlanmıştır

Sağlık kayıtları

Genetik değerlendirme için geçmişte ve günümüzde kullanılmakta olan tüm veriler, sağlık kayıtları ve döllenme raporları gibi tüm bilgilerin tek bir ulusal veri tabanında depolandığı Norveç Mandıra Sürü Kayıt Sisteminden alınmaktadır.

 

Norveç'teki tüm ineklerde, tüm veteriner tedavilerinin kayıt edildiği tekil sağlık kartları bulunmaktadır. Sağlık kartı sistemi, süt kayıt sisteminin entegre bir parçasıdır ve dişi yavrulardan alınan bu bilgiler babaların genetic değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Sağlık kartlarından elde edilen bilgiler genomik seçim programımızda kullanılmaktadır.

 

Resmi daha büyük görebilmek için resme tıklayın 

Norveç Kırmızısı Mandıra İnekleri

Norveç deki mandıra ineklerinin %90'dan fazlası Norveç Kırmızılarıdır. Bu nüfus yaklaşık 200.000 inekten oluşur ve bunların %99 u Norveç Mandıra Sürü Kayıt Sistemine kayıtlıdır.

 

Norveç Mandıra Sürü Kayıt Sistemine katılan tüm sürüler üreme programında aktiftirler ve bu sürüler içindeki en iyi inekler ve potansyel boğa eşleridir.

 

Norveç'te doğan danaların yaklaşık %90ı Norveç Kırmızısı AI (yapay döllenme) babalarına aittir.

Ismarlama Üreme Planları

Tekisyenler ve veterinerler, Norveç genelindeki çiftçilere döllenme ve doğurganlık hizmetleri sunmak için gerekli eğitimleri almışlar ve Geno tarafından sözleşmeyle istihdam edilmişlerdir. Her sürü Geno üreme proğramına dahil edilmekte ve ısmarlama üreme planları sertifikalı danışmanlar tarafından hazırlanmaktadır. Bunun karşılığında çftçiler, Norveç Mandıra Sürü Kayıt Sistemi aracılığıyla Geno'ya üretim, doğurganlık ve sağlık özellikleri verilerini bildirmektedirler.


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön