İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Türkiye’de SpermVital ile büyük sonuçlar

Türkiye’de SpermVital ile büyük sonuçlar

Türkiye'deki Saha Çalışmasından elde edilen sonuçlar ,normal semenle karşılaştırıldığında Sperm Vital için %12 daha fazla hamilelik oranı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın amacı, repeat breeder (döl tutmayan) multipar mandıralarda gebe kalma oranlarında SV teknolojisinin etkisini araştırmaktır.

 

Özel mandıra çiftliklerinden yetmiş dokuz Holstein ineği bu çalışmaya dahil edilmiştir ve bu hayvanlar en az 3 kere düzenli aralıklı hizmetlerden gebe kalmakta başarısız olmuşlardır (Repeat Breeders). Bu inekler PGF2α, (500 μg D-Cloprostenol, Estrumate®)’nın 2 enjeksiyonuyla senkronize edilmişlerdir, her biri ayrı olarak 11 gün ilaç verilmiştir. GnRH (10μg Buserelin, Receptal®), ikinci PGF2α enjeksiyonu verildikten sonra 48 saat uygulanmıştır.

 

İlaçların verilmesinin ardından hayvanlar, kontrol ve SV olarak rastgele iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundaki hayvanlar (n = 28), ikinci PGF2α enjeksiyonu verildikten sonra standart semenle 72-96 saat aralığında iki kere döllenmiştir. SV grubundaki inekler (n = 51) 72. saatte sadece bir kere döllenmiştir.

 

SpermVital grubunda %47.1’lik gebelik oranı belirlenirken kontrol grubunda %35.3 olarak belirlenmiştir. Bu iki gruptaki gebelik oranı arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P < 0.05).


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön