İçeriğe Geç
İçeriğe Geç
Nisan 2018 itibariyle en üst sıradaki boğalar Ağustosta hakimiyetlerini korudu ve GS boğalar için güvenilirlik düzeyi artış gösterdi

Nisan 2018 itibariyle en üst sıradaki boğalar Ağustosta hakimiyetlerini korudu ve GS boğalar için güvenilirlik düzeyi artış gösterdi

Ağustos 2018 için Resmi Norveç Kırmızısı genetik değerlendirmeleri artık Geno'dan edinilebilir. Nisan 2018 itibariyle yetiştirme değerlerinin hesaplanması ve görüntülenmesine ilişkin yöntemlerde önemli iyileştirmeler yapıldı.

Bu değişiklikler nedeniyle, genomik olarak seçilen (GS) boğaların yetiştirme değerleri güvenilirlik açısından artış gösterdi ve dişi yavrusu kanıtlanmış boğaların yetiştirme değerlerine yaklaştı.

Yetiştirme değerlerindeki değişiklikler

Norveç Kırmızısı (NR) için yetiştirme değerlerinin (BV'ler) hesaplanması ve görüntülenmesinde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bunlar, 6 Ağustos tarihli, Improved BV calculations for Norwegian Red (Norveç Kırmızısı için İyileştirilmiş BV hesaplamaları) adlı bir internet makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Değişikliklerin net etkileri çoğu özellikleri bakımından GS boğaların güvenilirliklerini (%2'den 3'e arttırmıştır) ve taban popülasyonun stabilizasyonunu iyileştirmiştir.

 

Model iyileştirmeleri nedeniyle GS boğalar arasında bir dereceye kadar yeniden sıralama meydana gelmiş ancak kullanıcılar en büyük değişiklikleri yeni BV'lere ilişkin toplam değerlerde göreceklerdir. GS boğaların BV'leri birçok özelliğin yanı sıra toplam değer indeksi (TMI) bakımından önemli derecede düşmüştür. GS boğalar halen genel olarak beklendiği gibi dişi yavrusu kanıtlanmış boğalara göre üstün olsalar da değişikliklerin kümülatif etkisi nedeniyle çoğu özellikler bakımından toplam değerler yakın geçmişe göre oldukça düşüktür. Daha önemlisi NR'de genomik bazlı BV'ler ve daha sonraki dişi yavruya dayalı BV'ler arasındaki korelasyonlar oldukça yüksektir.

Öne Çıkan Dişi Yavrusu Kanıtlanmış Boğalar

Genetik değerlendirme programlarındaki değişikliklerin, dişi yavrusu kanıtlanmış boğaların sıralamaları üzerinde yalnızca sınırlı bir etkisi olmuştur. Birkaç dişi yavrusu kanıtlanmış boğadan daha fazla dişi yavru doğmuş ancak dişi yavrusu kanıtlanmış boğalar Reitan 2'yi (11033) dişi yavrusu kanıtlanmış boğalar için TMI listesinin üst sırasından indirememiştir. Reitan 2 şu anda kanıtlanmış 3595 Norveç dişi yavruya sahiptir ve 33 TMI değeri ile diğer boğaları geride bırakmaktadır. Reitan 2 hayatta değildir ancak birkaç ülkede bir miktar semen bulunabilir. Reitan 2, tümü bu makalede daha sonra ele alınacak olan Hustad, Onstad (boynuzsuz), Kvernmo (boynuzsuz), Ranheim ve Skarphol dahil olmak üzere üst düzey GS erkek yavrulara sahiptir.

 

Diğer ilgi çekici dişi yavrusu kanıtlanmış boğalar arasında, şu anda kanıtlanmış 1157 süt veren Norveç dişi yavruya sahip olan Gopollen (11078) yer almaktadır. Gopollen, TMI = 26 olmak üzere Skretting (11284) ile aynı sıradadır. Gopollen, son derece güzel, çok yönlü bir boğadır ancak özellikle dişi yavru doğurganlığı (doğurganlık indeksi = 121) ve meme uygunluğu (meme indeksi = 125) açısından üstündür. Gopollen'in pek çok pazarda bulunması mümkündür. Skretting yalnızca birkaç seçkin pazarda bulunabilir. Son derece yüksek olan TMI değeri, meme uyumluluğu (meme indeksi = 141) ve mükemmel dişi yavru proteini üretimi (protein verimi = 127) açısından üst düzey indekse sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Meme sağlığı indeksi (meme sağlığı indeksi = 72) kullanımı açısından değerlendirilmelidir ve mükemmel meme uyumluluğu ile tezat göstermektedir.

 

TMI = 24 ile Skjelvan (11039), Reitan 2, Gopollen ve Skretting'i hemen arkasından takip etmektedir. Skjelvan, dişi yavru üretimi (protein verimi = 141 ve yağ verimi = 137) ve dolgun memeleri (meme derinliği = 132) nedeniyle dikkat çekmektedir. Kısa meme ucu uzunluğu (meme ucu uzunluğu = 61) dikkate alınmalıdır ancak bu durum birçok yetiştirme programında onu sınırlamayabilir. Safkan dişi yavruları (Norveç'te 6370 süt veren dişi yavruya sahiptir) robotlarda iyi süt vermektedir (meme sağlığı indeksi = 96) ve meme sağlığı Norveç Kırmızısı için ortalamaya yakındır (meme sağlığı indeksi = 96). Skjelvan'ın birkaç GS erkek yavrusu vardır.

 

Bir başka dikkate değer dişi yavrusu kanıtlanmış boğa da 23 TMI değerine sahip olan Saur'dur (11572). Homozigot boynuzsuz Saur, erken bir GS boğa olarak kullanılmıştır ve şu anda dişi yavrusu kanıtlanmış hale gelmiştir. Şu anda Norveç'te 617 süt veren dişi yavruya sahiptir ve çok yakında diğer ülkelerde buzağılayan dişi yavrulara sahip olacaktır. Saur dişi yavru üretimi ortalamanın hemen üzerinde (protein verimi = 108 ve yağ verimi = 106) olup ilk kullanılmaya başlandığı zamandan itibaren GS BV'lerine dayanarak beklediğimiz değere oldukça yakındır. Saur dişi yavruları, dişi yavru doğurganlığı (doğurganlık indeksi = 148) açısından olağanüstüdür ve bu da erken GS BV'lerine dayanarak beklediğimiz değere oldukça yakındır. Saur, fazlasıyla doğurgan ve sorunsuz, küçük ila orta boyutlu dişi yavrular (boyut = 90) vermektedir. Otlak sürüsü segmenti için en uygun boğadır.

Yeni erişilebilir hale gelen veya yakında ihraç edilebilecek liste başı GS boğalar mevcut

Otuz üst düzey GS boğa şu anda semene sahip ya da çok yakında global pazarlara sunulacaktır. Yukarıda belirtilen genetik değerlendirme prosedürlerindeki değişiklikler, GS boğaların BV'lerini düşürmüştür ancak mevcut 22 GS boğa 20 veya daha büyük TMI değerlerine sahiptir. 22 boğanın dokuzu boynuzsuz olup bunlardan 2'si homozigot boynuzsuzdur.

 

Halihazırda pazarda bulunan ve TMI değeri açısından en üst düzey GS boğa, 32 TMI değerine sahip olan Alm'dir (11876). Alm, Nisan 2018'de en üst düzey GS boğaydı ve şu anda birkaç ülkede mevcuttur. Alm, Skjelvan'ın yüksek üretime (protein verimi = 129 ve yağ verimi = 134, meme indeksi = 120) sahip bir erkek yavrusudur. 90 meme ucu uzunluğu BV'si ile popüler atası Skjelvan'a göre daha orta düzeyde meme ucu uzunluğuna sahiptir. Alm, yüksek üretim yapan ve yoğun olarak yönetilen çok sayıda çiftlik tarafından satın alınmakta veya sipariş edilmektedir.

 

Alm'yi takip eden sonraki dört GS boğanın üçü, Reitan 2'nin erkek yavrusudur ve dördüncüsü Prestangen'in (10923) erkek yavrusu olan Maele'dir (11789). Bu dört boğanın TMI değerleri 29 ila 31 arasındadır. Skarphol (11855) mükemmel memelere (meme indeksi = 124) sahip olan, her yönden son derece iyi bir boğadır ve özellikle protein ve yağ yüzdeleri (protein yüzdesi = 129 ve yağ yüzdesi = 127) yüksektir. Onstad (11819) mükemmel meme ucu profile sahip, boynuzsuz ve her yönden olağanüstü bir boğadır. Onstad birkaç pazarda popülerliğini sürdürmektedir. Ranheim (11851) düveler için uygun bir seçim olacak (buzağılama kolaylığı = 116) ve aynı zamanda mükemmel memelere sahip dişi yavrulara sahip olacaktır (122). Maele, mükemmel memelere (meme indeksi = 120) ve son derece iyi dişi yavru doğurganlığı ve meme sağlığına sahip dişi yavrular verecektir.

 

2 boynuzlu boğa Boerset (11813) ve Hustad (11817) ile birlikte üç boynuzsuz boğa Kvernmo (11837), Melby (11862) ve Meland (11826) mevcut en üst düzey 10 GS boğa listesinde yer almaktadır. Kvernmo ve Boerset bazı pazarlarda şimdiden yüksek rağbet görmektedir ve diğer 3 boğanın satışının da iyi olmasını bekliyoruz. Kvernmo, Boerset ve Meland, özellikle yüksek üretim yapan, sınırlanmış veya kapalı çiftlikler için son derece uygundur.

 

Diğer dikkate değer GS boğalar arasında Kolbu (11872) ve Pollestad (11881) yer almaktadır. Kolbu, 24 TMI değeri ile boynuzsuz bir Saur erkek yavrusudur. Kolbu üretim özellikleri açısından babasına göre biraz daha iyidir (üretim indeksi = 113) ve 140 doğurganlık indeksi değeriyle dişi yavru doğurganlığı açısından son derece iyi durumdadır. Pollestad, 23 TMI değeri ile bir Gopollen erkek yavrusudur. Pollestad da beta kazein açısından A2A2'dir ve harika bir özellik profiline sahiptir. Meme uygunluğu (meme indeksi = 121) ve üretim (üretim indeksi = 119) açısından yüksek değerlere sahiptir. Hem Kolbu hem de Pollestad düveler için önerilebilir ve her ikisinin de hem kapalı veya dar alanlarda tutulan sürüler, hem de otlatılan veya organik üretim için tutulan sürüler arasında popüler olması beklenmektedir.


Bir sonraki resmi genetik değerlendirmeler 4 Aralık 2018'de sunulacaktır.

 


Bizimle iletişime geçin

Geno Turkey
Şehit Sadık Erişen Sok. 36/4
Birlik – Çankaya/Ankara
Tel: +90 0 312 495 80 64
E-mail: ibozoglu@genoturkey.com/skara@genoturkey.com
Cumhuriyet V.D. 394 046 9073

Daha fazla bilgi

Bizi takip edin

Başa dön