Przejdź do treści
Przejdź do treści
IRLANDII

Mieszańce rasy czerwonej norweskiej, holsztyńsko-fryzyjskiej i NRF x HF w Irlandii

Wyniki tego badania przeprowadzonego przez Moorepark Animal & Grassland Research and Innovation Centre w Irlandii potwierdzają wzrost zysków wynikający ze stosowania mieszańców rasy norweskiej czerwonej (NRF). Wiąże się to z lepszym zdrowiem, płodnością oraz łatwością porodów u takich mieszańców oraz możliwością utrzymania wydajności na porównywalnym poziomie.

Zysk netto na mieszańca rasy norweskiej czerwonej NRF i holsztyńsko-fryzyjskiej HF wynosi 130 EUR na laktację w Irlandii. Wyniki te zostały zaprezentowane przez Franka Buckleya na forum hodowlanym Moorepark dnia 18 stycznia 2012 ( patrz link do prezentacji na górze po prawej ).

Cel badania

Wygenerowanie danych, które ułatwią ocenę parametrów uwzględnionych w ocenach genetycznych buhajów NRF i mieszańców HF x NRF w Irlandii, tj. przygotowanie „Oceny międzygatunkowej". W tym celu należy co najmniej oszacować względne wyniki hodowlane (dla ras HF i NRF) oraz szacunkowy poziom heterozji (uzyskanej w momencie skrzyżowania dwóch ras) dla zakresu cech w tej chwili uwzględnionych w irlandzkim ekonomicznym indeksie hodowlanym (Economic Breeding Index, EBI). Są to: wydajność mleczna, zawartość tłuszczu, zawartość białka, okres międzywycieleniowy oraz przeżywalność.

 

Obserwacji poddano wiele innych ważnych z punktu widzenia ekonomicznego i biologicznego kryteriów, między innymi łatwość porodów, żywotność cieląt, tempo wzrostu, temperament, kondycję zdrowotną, żywą masę, podaż paszy, badano standardową płodność, w tym dokonano pomiarów przed hodowlą macicy i jajników, zdrowia wymion, pobrano próbki krwi pod kątem różnych metabolitów oraz zdeponowano DNA w centrum Moorepark.

400 cieląt rasy czerwonej norweskiej wzięło udział w badaniu krzyżowania bydła mlecznego w gospodarstwach w Irlandii

W 2004 roku zespół badaczy w centrum Moorepark zainicjował badanie, w którym porównano czystorasowe osobniki NRF, mieszańce rasy czerwonej norweskiej i holsztyńskiej na tle czystorasowych holsztynów w 46 stadach w Irlandii. Centrum Moorepark importowało 400 cieląt rasy czerwonej norweskiej z Norwegii i sprzedało je komercyjnym hodowcom trzody mlecznej w Irlandii.

 

Badania zostały przeprowadzone w 46 komercyjnych gospodarstwach hodowlanych, głównie w Cork i Tipperary. Badacze z centrum Moorepark zebrali informacje na temat wydajności tych zwierząt na przestrzeni kilku lat i laktacji. To bardzo obszerne dane z badań przeprowadzonych w wielu gospodarstwach i systemach zarządzania.

Wyniki

Wyniki tego badania potwierdzają wzrost zysków wynikający ze stosowania mieszańców rasy norweskiej czerwonej (NRF). Wiąże się to z lepszym zdrowiem, płodnością oraz łatwością porodów u takich mieszańców oraz możliwością utrzymania wydajności na porównywalnym poziomie.

 

Wyniki wykazują znacząco lepszą płodność i przeżywalność mieszańców NRF.

 

Tabela 1. NRF x HF – Irlandzkie badanie krzyżowania (druga laktacja).

  HF NRF x HF NRF
Liczba w 2. laktacji 633 269 293
Wydajność mleka na trawie (kg) 6194 6081 5867
Tłuszcz (%) 3.95 3.89 3.90
Białko (%) 3.48 3.49 3.49
Tłuszcz + białko (kg) 458 447 432
Średnia liczba komórek somatycznych na laktację 186,000 179,000 153,000
Przypadki zapalenia wymienia (%) 13 11 10
Ciąże % (1. zabieg) 46 56 55
Ciąże % (po 6 tygodniach sztucznej inseminacji) 58 71 68
Przeżywalność 1. do 3. laktacji (%) 67 74 78

 

Pozycja 1. Częstotliwość występowanie Mastitis (pierwsza laktacja).

Pozycja 1. Częstotliwość występowanie Mastitis (pierwsza laktacja)

 

Tabela 2. Wpływ grupy rasowej na parametry wydajności mleka z 305 dni i liczbę komórek somatycznych Irlandia (1. laktacja).

  HF NRF x HF NRF
Produkcja mleka (kg)) 5356 5339 5149
Produkcja mleka (galony) 1144 1141 1100
Tłuszcz (%) 3.99 3.97 3.93
Białko (%) 3.46 3.45 3.45
Zawartość tłuszczu + białka (kg) 399 396 380
Średnia liczba komórek somatycznych na laktację 190,000 137,000 131,000
Średnia liczba komórek somatycznych na laktację > 400 000 komórek/ml 9,5 6,9 5,7

Frank Buckley 2007

 

Podsumowanie Teagasc:

Krzyżowanie – czy jest bardziej opłacalne? (pdf)

 

Dziennik irlandzkich hodowców:

Mieszańce rasy czerwonej norweskiej – rozwiązanie dla Irlandii? (pdf)


Skontaktuj się z nami

PH Konrad
Krzysztof Przezdziecki
Ul. Poligonowa 28C 18-400 Lomza
Phone: +48 86 215 11 15
E-mail: biuro@phkonrad.com.pl
NIP 718 100 91 02

Więcej informacji

Śledź nas

Powrót na górę