Przejdź do treści
Przejdź do treści
Badania i rozwój

Badania i rozwój

Firma Geno SA bierze udział w programach badawczych poświęconych hodowli zwierząt, genetyki populacji, genetyki molekularnej, reprodukcji i biotechnologii prowadzonych w ścisłej współpracy z norweskimi uczelniami wyższymi, placówkami badawczymi, innymi firmami zajmującymi się sztuczną inseminacją oraz międzynarodowymi uniwersytetami i instytutami badawczymi.

Inwestycje w badania naukowe i rozwój zaowocowały powstaniem kilku spółek o profilu biotechnologicznym, które w pełni lub częściowo należą do Geno.

 

Dział Badań i Rozwoju w Geno SA zatrudnia naukowców z tytułem doktora specjalizujących się w hodowli zwierząt i genetyce, matematyce, statystyce i weterynarii.

 

Zespół działu Badań i Rozwoju prowadzi w tej chwili kilkanaście projektów związanych z genomiką (selekcją genomiczną). Projekty te dążą do doskonalenia istniejących metodologii obliczania GEBV (genomiczna wartość hodowlana), imputacji pomiędzy różnymi panelami SNP, optymalizacji bieżącej bazy referencyjnej poprzez używanie danych sekwencyjnych całego genomu oraz możliwości selekcji nowych cech przy użyciu genomiki (np. wydajności karmienia i wykorzystania danych z robotów udojowych). Projekty te prowadzone są we współpracy z innymi norweskimi firmami hodowlanymi, uczelniami wyższymi w Norwegii i Europie/USA oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami (np. projekt UE Gene2Farm).

 

Dział Badań i Rozwoju zaangażowany jest również w badania poświęcone rutynowym ocenom genetycznym, np. doskonaleniu istniejących metod obliczania EBV (konwencjonalna wartość hodowlana) oraz nowych, lepszych fenotypów (lepsza jakość danych i nowe rejestry z AMS). Płodność, reprodukcja i badania związane z płodnością osobników męskich i żeńskich stanowią również obiekt zainteresowania naszego działu Badań i Rozwoju.


Skontaktuj się z nami

PH Konrad
Krzysztof Przezdziecki
Ul. Poligonowa 28C 18-400 Lomza
Phone: +48 86 215 11 15
E-mail: biuro@phkonrad.com.pl
NIP 718 100 91 02

Więcej informacji

Śledź nas

Powrót na górę