Przejdź do treści
Przejdź do treści
Program hodowlany rasy czerwonej norweskiej

Program hodowlany rasy czerwonej norweskiej

HD Genomics to unikalny program hodowlany bazujący na genomice przeznaczony dla krów rasy czerwonej norweskiej, powstały na podstawie długoterminowego programu badania potomstwa tej rasy prowadzonego przez firmę Geno.

Obliczone przez Geno wartości hodowlane bazują na jednoetapowym przewidywaniu genomowym. Oznacza to, że wszystkie buhaje i krowy, zarówno te oceniane na podstawie genotypu, jak i te pozbawione takich ocen, mają obliczaną wartość hodowlaną na tym samym etapie.

Na czym polega korzyść wynikająca ze stosowania jednoetapowej selekcji genomowej? 

Przewaga jednoetapowej oceny nad dwuetapową wiąże się z tym, że wszystkie dostępne informacje, takie jak fenotypy, genotypy i dane o pochodzeniu, na temat wszystkich zwierząt są jednocześnie uwzględniane w obliczeniach. Takie podejście skutkuje najwyższą wiarygodnością ocen wartości hodowlanej buhajów.

 

Ponadto wartości hodowlane bazujące na ocenie genomu klasyfikowanych buhajów oraz dobór buhajów na podstawie ich genomu oparte są na tych samych danych i przewidywaniach, co umożliwia uczciwe porównanie buhajów.

 

Przegląd programu hodowlanego rasy czerwonej norweskiej.

 

Kliknij ilustrację , aby zobaczyć obraz w powiększeniu.

Relacje pomiędzy zwierzętami

W procesie jednoetapowego genomowego przewidywania wartości hodowlanej oblicza się macierz relacji (uwzględniając osobniki genotypowane i niegenotypowane). Ta macierz relacji jest następnie używana do obliczania wartości hodowlanych wszystkich zwierząt (wszystkich buhajów i krów w każdym wieku). Dzięki takiej metodzie uwzględniane są wszystkie dostępne dane.

Wykorzystanie wszystkich dostępnych danych

W optymalny sposób wykorzystywane są dane fenotypowe odnotowane dla zwierząt niepoddanych genotypowaniu. To ważne w przypadku bydła, ponieważ większość danych na temat fenotypu jest odnotowywana dla krów, które często nie są genotypowane, ponieważ to buhaje stanowią podstawę do selekcji oraz postępu hodowlanego. Mając możliwość uwzględnienia danych na temat genotypu i fenotypu na tym samym etapie, można przygotować bardziej dokładne oceny hodowlane buhajów, ponieważ wykorzystuje się wówczas wszystkie dostępne dane.

Buhaje na eksport

Oczekujemy, że wiele elitarnych buhajów rasy czerwonej norweskiej wykorzystywanych w Norwegii zostanie również udostępnionych na innych rynkach. Dzięki selekcji genomowej wszystkie elitarne buhaje będą w rzeczywistości miały oceny na podstawie potomstwa, podobnie jak w przeszłości. Jednakże grupy potomstwa będą jeszcze większe niż kiedyś – w przypadku większości buhajów liczba córek przekroczy prawdopodobnie 1000. Podczas gdy starsze buhaje, dla których posiadamy dane ich córek, nie będą już stosowane w większym zakresie w Norwegii, niektóre starannie wyselekcjonowane buhaje będą dostępne na eksport na rynki zewnętrzne.

 

Selekcja genomowa w praktyce

 

Poprzedni program hodowlany rasy czerwonej norweskiej


Skontaktuj się z nami

PH Konrad
Krzysztof Przezdziecki
Ul. Poligonowa 28C 18-400 Lomza
Phone: +48 86 215 11 15
E-mail: biuro@phkonrad.com.pl
NIP 718 100 91 02

Więcej informacji

Śledź nas

Powrót na górę