Przejdź do treści
Przejdź do treści
Poprzedni program hodowlany

Poprzedni program hodowlany

Aż do lutego 2015 roku program hodowlany dla rasy czerwonej norweskiej opierał się na danych pochodzących od potomstwa buhajów. Jednak obecnie w programie hodowlanym uwzględniono selekcję genomową.

Firma Geno już bardzo wcześnie skupiła się na selekcji pod kątem cech odpowiadających za zdrowie i płodność. W 1971 roku pierwsze byki rasy norweskiej czerwonej zostały poddane badaniu pod kątem cech płodności (buhaje i córki buhajów), a w 1978 roku cechy odpowiadające za zdrowie uwzględniono w indeksie ogólnej wartości hodowlanej (TMI). Pomimo że są to cechy w niewielkim stopniu dziedziczone, badanie potomstwa w oparciu o wysoką liczbę córek zapewniało dużą dokładność indeksu TMI, co przekładało się na precyzyjny dobór byków pod kątem tych ważnych cech.

 

Co roku 145 cieląt płci męskiej pochodzących od wyselekcjonowanych buhajów i krów było kwalifikowanych do badania pod kątem wydajności. Około 115 z tych cieląt było wybieranych jako buhaje testowe oraz do badania potomstwa na ich córkach w liczbie 140–350. Z tych, w oparciu o wyniki indeksu TMI oraz średnie spokrewnienie populacji (w celu minimalizacji chowu wsobnego), wybierano dalej 12–16 elitarnych buhajów. W programie badań potomstwa 40% z nich było dziećmi buhajów testowych, a 60% buhajów elitarnych.

Ocena genetyczna

Ocena genetyczna buhajów NRF opiera się na danych pochodzących od dużej grupy córek każdego z nich. W celu uzyskania wiarygodnych ocen wartości hodowlanej cech o niskiej odziedziczalności, takich jak zdrowie i płodność, konieczne było prowadzenie analizy dużych grup potomstwa.

 

Ocena buhajów NRF na podstawie potomstwa obejmowała 40 różnych cech. Wartości hodowlane buhaja pod względem tych cech były – z użyciem odpowiednich wag – łączone w indeks łącznej wartości hodowlanej, używany do selekcji buhajów.

 

Wyniki oceny genetycznej wszystkich cech publikowane są w katalogu buhajów Geno 

Dane dotyczące zdrowia

Wszystkie dane używane do oceny genetycznej pochodziły i nadal pochodzą z krajowej bazy danych Norweskiego Systemu Rejestracji Bydła Mlecznego, zawierającego wszystkie potrzebne informacje, włączając w to dane z raportów z inseminacji.

 

Wszystkie krowy w Norwegii mają karty zdrowia, zawierające informacje o zabiegach weterynaryjnych. System kart zdrowia córek buhajów stanowi integralną część systemu oceny wartości użytkowej krów mlecznych, będąc źródłem informacji do genetycznej oceny buhajów. Informacje z kart zdrowia są w tej chwili wykorzystywane w naszym programie selekcji genomowej.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie

Krowy mleczne rasy czerwonej norweskiej

Ponad 90% krów mlecznych w Norwegii jest rasy czerwonej norweskiej. Populacja ta składa się z około 200 tys. krów, z czego 99% zarejestrowanych jest w Norweskim Systemie Rejestracji Bydła Mlecznego.

 

Wszystkie stada zarejestrowane w Norweskim Systemie Rejestracji Bydła Mlecznego aktywnie uczestniczą w programie hodowlanym, a najlepsze krowy z tych stad są krowami elitarnymi i potencjalnymi matkami buhajów.

 

Około 90% cieląt rodzi się w Norwegii po sztucznej inseminacji nasieniem buhajów NRF.

Indywidualnie dopasowane plany hodowlane

Technicy i lekarze weterynarii są szkoleni i zatrudniani w Geno w celu świadczenia usług inseminacyjnych i innych związanych z rozrodem krów w całej Norwegii. Każde stado włączane jest do programu hodowlanego Geno, po czym wykwalifikowani doradcy tworzą indywidualne plany hodowlane, dopasowane do potrzeb danego stada. Hodowcy ze swej strony – poprzez Norweski System Rejestracji Bydła Mlecznego – dostarczają do Geno dane na temat wydajności, płodności i zdrowia krów.


Skontaktuj się z nami

PH Konrad
Krzysztof Przezdziecki
Ul. Poligonowa 28C 18-400 Lomza
Phone: +48 86 215 11 15
E-mail: biuro@phkonrad.com.pl
NIP 718 100 91 02

Więcej informacji

Śledź nas

Powrót na górę