Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
Koliko i koja rasa za ukrštanje

Koliko i koja rasa za ukrštanje

Jedno od često postavljenih pitanja tokom naše posjete sa menadžerima farme ili vlasnicima/operaterima je: „Kako da odlučim koje pasmine da koristim u svom programu ukrštanja?"

Mi u Genu vjerujemo da je ova odluka veoma važna i da zahtjeva strogu evaluaciju. Evo nekih svari koje treba razmotriti pri odabiru pasmine za ukrštanje, kako bi vaša odluka bila dobra:

 

1) Uvijek bazirajte svoju odluku na osnovu pokazatelja velike pasmine ili grupe ukrštenih pasmina i na osnovu usporedbi unutar stada.

 

Testiranje Norveškog crvenog govečeta van Norveške je postalo obimno. Norveško crveno goveče se testira na razne osobine i primarno se uspoređuje sa Holštajnom i križancima Holštajn x NRF, ali također i sa drugim pasminama. Eksperimenti su poduzeti u raznim zemljama i farmskim sistemima sa strane univerziteta i istraživačkih organizacija.

 

2) Razmislite o vašem tržištu mlijeka. Proizvođači koji proizvode mlijeko imaju tendenciju da daju prednost visoko proizvodnim rasama kao što su Holštajn, Švicarsko smeđe i Norveško crveno goveče.

 

Studija sa Penn State Univerziteta koja je analizirala SAD DHI podatke o križancima Švicarsko smeđe x Holštajn i poredili ih sa čistokrvnim Holštajnom u stadu, pokazala je da križanci imaju prinos mlijeka kao Holštajn i da su superiorni u pogledu plodnosti i broj somatskih ćelija. Slični rezultati su se pokazali u projektu ukrštanju sa Guelph univerziteta u Kanadi gdje je učestvovalo 70 stada, koji su uporedili 1000 križanaca Norveškog crvenog x Holštajn sa više hiljada čistokrvnih Holštajna u stadu. Bazirano na ove podatke, križanci Norveško crveno x Holštajn daju sličan prinos masti i proteina sa puno manjim slučajevima mastitisa, kao i superiornu plodnost i veće preživljavanje telad, junica i krava.

 

2-plus je rotacioni program koji koristi pasmine Norveško crveno i Holštajn. Ovaj program daje proizvođačima mlijeka visoku proizvodnju i smanjuje troškove proizvodnje koji se odnose na plodnost, bolesti i preživljavanje telad i krava.

 

3) Ako svoj mlijeko koristite u proizvodnji sira, onda vam može Holštajn, Džerzi i Norveško crveno dati kravu srednje veličine sa dobrom proizvodnjom, visokim prinosom, lakim telenjem i poboljšanom plodnošću i kravu koja traje.

 

Trostepni program ukrštanja sa Holštajnom x Džerzijem x Norveškim crvenim će vam dati manju kravu nego Holštajn sa povećanom efikasnosti hranjenja, poboljšanom performansom teljenja i plodnošću. Dodatno, trostepni program ukrštanja je jednostavan i odličan način da se heterozis drži na maksimali.

 

Razmatranje infrastrukture (štale, isl.) gdje se krave nalaze i tržišta za koja proizvodite su vrlo važne praktične stvari pri odlučivanju za pasminu za ukrštanje.

 

4) Razmatraj uzgojne ciljeve potencijalne pasmine u odnosu na uzgojne ciljeve u svom stadu.

 

Na primjer, ako ste ranije radili odabir za visoku proizvodnju unutar Holštajn stada, ali ste imali problema sa samnjenom plodnošću, povećane zdravstvene probleme, gubitak krava i teladi, trebaš biti u potrazi za pasminom koja pridaje najveći akcenat na osobine koje trebaju poboljšanje – plodnost, otpornost na bolesti i preživljavanje krava i telad. Uzgojni ciljevi Norveškog crvenog nadopunjuju uzgojne ciljeve Holštajna.

 

5) Razmatraj istorijske programe za progeno testiranje. Da li su istorijski programi za progeno testiranja uspješni u zadnjih 30 do 40 godina? Da li su programi za progeno testiranja uključili podatke zdravlja i plodnosti u tom periodu ili su podaci zdravlja i plodnosti uključeni nedavno u uzgojne programe? Uspjeh u proteklih 30 do 40 godina može dati dobre pokazatelje za nivo performanse u trenutnoj populaciji.

 

Možemo napraviti poređenja između pasmina Nordijskog crvenog ako postavimo nekoliko pitanja, na primjer:

 

Koliko registrovanih mliječni krava ima svaka pasmina trenutno?

 • Za Norveško crveno: 200,000 mliječnih krava
 • Za Finki Ajšir: oko 135,000 mliječnih krava
 • Za Švedsko crveno: 104,000 mliječnih krava
 • Za Dansko crveno: 34,000 mliječnih krava

Koliko je mladih bikova bilo testirano na potomstvo (prije adaptacije genomske selekcije) svake godine u zadnjih 30 do 40 godina?

 • Za Norveško crveno: 125 mladi bikova/godišnje
 • Za Finski Ajšir: 125 mladi bikova/godišnje
 • Za Švedsko crveno: 75 mladih bikova/godišnje
 • Za Dansko crveno: 40 mladih bikova/godišnje

Koliko kćerki je bilo uključeno u istroijski prvu grupu kćerki za progeni test bikova? Ovo nam govori koliko su sigurni podaci tokom godina.

 • Za Norveško crveno: 200 kćerki/biku
 • Za Finski Ajšir: 150 kćerki/biku
 • Za Švedsko crveno: 140 kćerki/biku
 • Za Dansko crveno: 100 kćerki/biku

Koliko godina su plodnost i zdravlje bili uključeni u selekcijski program?

 • Za Norveško crveno: 35 do 40 godina ovisno o osobini
 • Za Finski Ajšir: 20 do 25 godina ovisno o osobini
 • Za Švedsko crveno: 35 do 40 godina ovisno o osobini
 • Za Dansko crveno: 20 do 30 godina ovisno o osobini

Imajte u vidu da cjelokupna pasmina Nordijskog crvenog ima veliki broj kćerki po biku kada su oni službeno potvrđeni. Tako da pokazatelji vrijednosti mogu se smatrati sigurnijim u odnosu na sjeverno Američke mliječne pasmine koje uobičajno uzimaju samo 50 do 100 kćerki za prvu službenu potvrdu.

 

6) Šta sa trenutnom genomskom selekcijom i rezultatima progeno testiranih bikova? Skandinavsko crveno sada predstavlja dansku, finsku i švedsku crvenu pasminu tako da su one kombinovane. Iako sa korištenjem genomske selekcije dobijamo progeno testirane bikova za korištenje u uzgojnom programu.

 

Kako uporediti programe Skandinavskog crvenog sa programima Norveškog crvenog?

 

Koliko je registrovano mliječnih krava u populaciji trenutno?

 • Za Norveško crveno: 200,000 mliječnih krava
 • Za Skandinavsko crveno: 273,000 mliječnih krava

Otprilike, koliko mladih bikova će biti uzeto u obzir prilikom izbora korištenjem genomskih sredstava svake godine? Pošto je genomska selekcija još uvijek nova u Skandinavskoj crvenoj populaciji, ovi brojevi mogu biti promjenljivi u nekoliko narednih godina.

 • Za Norveško crveno: 3000 mladih bikova/godišnji
 • Za Skandinavsko crveno: 3000 mladih bikova/godišnji

Koliko mladih bikova (bez rezultata prognog testa ali sa genomskim uzgojnim vrijednostima) se koriste u populaciji svake godine? Ovi brojevi će se mjenjati kako se genomska selekcija konačno upotpuni.

 • Za Norveško crveno: 115 mladih bikova/godišnji
 • Za Skandinavsko crveno: 100 mladih bikova/godišnji

Otprilike koliko procentualno od ukupne trenutne populacije je sastavljeno od kćerki potvrđenih bikova koji su inicijalno izabrani na temelju genomskih a zatim izabrani na osnovu progenih testova?

 • Za Norveško crveno: 55%
 • Za Skandinavsko crveno: 30%

U zaključku: Ako odabereš bikove Norveškog crvenog govečeta

Program Norveškog crvenog progenog testa je u mogućnosti da dostavi superiorno potvrđene bikova sa sigurnim dokazima (koji se ne mijenjaju). U nastavku, mladi genomski testirani bikovi su dostupni za stada koja žele agresivniji pristup za izbor bikova sa više uključenog rizika. Program Norveškog crvenog može zadovoljiti potrebe svih proizvođača mlijeka koji vrše ukrštanje.

 

Bikovi Norveškog crvenog govečeta su karateristični po poboljšanju plodnosti (1.6 za osjemnjenu kravu u Norveškoj), manji gubitak teladi (2.7% mrtvorođene teladi) i otpornost na mastitis (12% slučajeva/godišnji), i mali broj slučajeva ketoze

Genov program ukrštanja

Geno firme i njihovi partneri na različitim tržistim nude nekoliko pasmina, koje se uspješno koriste za ukrštanje. Pasmine korištene u programu ukrštanja trebaju upotpunjavati jedna drugu. Da biste čitali o različitim programima i informacijama o tome šta će ukrštanje doprinijeti stadu, kliknite na ovaj logo: Genovi programi ukrštanja


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh