Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
Preporuke o Norveškom crvenom

Preporuke o Norveškom crvenom

''Kako se križanci Norveškog crvenog muzu?'' ''Gdje mogu otići da ih vidim?''

Pogledajte mišljenje farmera iz drugih zemalja (ispod) koji su više nego zadovoljni sa svojim Norveškim crvenim križancima.

Sean Mallet, Harmony organska farma, Idaho, SAD::

''Vjerujem da će mliječne krave uspješnih mljekara u budućnosti imati genetiku Norveškog crvenog govečeta.''

Sean Mallet

'Norveško crveno goveče je pasmina koja je vrlo otporna, jaka, efikasna i plodna životinja koju je lako održavati i koja će živjeti i proizvoditi dugi niz godina,'' kaže Sean.

 

Sean Mallet i njegova žena Staci imaju vrlo uspješnu organsku farmu, Harmony Organic Dairy LLC, u Twin Falls-u, Idaho sa 1.450 krava. Mallett je vrlo zadovoljan sa genetikom Norveškog crvenog govečeta i posjeduje informacije za više od 1.000 križanaca Norveškog crvenog koji podržavaju njegov entuzijazam.

 

''Od 2009. godine koristim sjeme Norveškog crvenog govečeta. Stado je trenutno formirano sa 50% Norveškog crvenog x Holštajn, 25% Holštajn i 25% Norveško crvenog x (Holštajn x Džerzi). U proizvodnji imamo 1.450 koje se muzu 3x u paralelnom izmuzištu sa 52 mjesta i također sami uzgajamo 1.300 podmladaka,'' kaže Sean.

 

Sean kaže da su prednosti sa Norveškim crvenim govečetom efikasnost hranjena od telenja pa do prve laktacije, manje krave, odlično vime, odlične zdravstvene osobine, odlična plodnost (10% veća stopa plodnosti nego kod Holštajna, etc) i dobar prinos mlijeka sa odličnim karakteristikama. ''Mi pratimo sva organska pravila uključujući organske tretmane bez upotrebe hormona i naše životinje su na pašnjacima najmanje 120 dana u godini.''

 

''Moj godišnji prosjek u stadu je 66 lb (30 kg) mlijeka dnevno, 3.75% masti i 3.3% proteina gdje križanci Norveškog crvenog govečeta podižu prosjek Holštajna u stadu. Naš godišnji prosjek u stadu je 21,000 lb (9,525 kg) i naša farma spada u najboljih 10% organskih farmi (prosjek organskog stada u SAD-u je oko 15,000 lb (6,804 kg).''

 

Sve u svemu, Sean nema problema prilikom telenja kod Norveškog crvenog govečeta. Niti ima problema sa mrtvorođenom teladi ili teškim telenjima. Dodatno, njegovi križanci Norveškog crvenog govečeta su u dobroj kondiciji nakon telenja – ''križanci su najmanje problematični od svih životinja sa kojim sam se bavio'' (Seanova familija se 23 godine bavila sa komercijalnim mljekarstvom i u jednom trenutku su muzili 10,000 krava).

 

Pročitajte članak na genoBULLetin o ovoj farmi, uključujući članak o poređenju plodnosti Holštajna i Džerzija sa Norveškim crvenim u periodu od 12 mjeseci:

 

Organski farmer u Idaho voli svoje križance Norveškog crvenog govečeta (Engleski)

Henk Schoonvelde, Ph Koekange, Holandija:

''Norveško crveno je za nas najbolja pasmina za ukrštanje. Krave su veoma jake i prilagodljive. To je to što nam se dopada!''

 

''Nakon deset godina iskustva, možemo reći da su naše krave veoma profitabilne. One su profitabilne čak i sa niskom cijenom mlijeka'', kaže Henk Schoonvelde (ovdje skupa sa familijom).

 

Već deset godina koristimo Norveško crveno za ukrštanje. Počeli smo sa ukrštanjem Norveškog crvenog kako bi dobili prilagodljivije krave. Naše mišljenje je da u čistokrvnog Holštajna moraš uložiti mnogo više kako bi postigao rezultate. Uglavnom smo koristili trorasno ukrštanje, gdje su bili uključeni Holštajn, Flekvi i Norveško crveno ili dvorasno ukrštanje gdje smo koristili Norveško crveno i Holštajn. Također, pokušali smo vršiti ukrštanje sa Džerzijem (Jersey) i Smeđim Švicarskim (BS).

 

Nakon deset godina iskustva, možemo reći da su naše krave veoma profitabilne. One su profitabilne čak i sa niskom cijenom mlijeka. Potrebne su samo dvije osobe za rad na ukupan broj od 240 muznih krava. Ovo nije bilo moguće sa čistokrvnim Holštajnom. Naša proizvodnja je 10.000 kg mlijeka sa 3,6% proteina i 4,2% mliječne masti.

 

Prošle godine poslali smo na klaonicu samo 30 krava što je oko 15% stada. Za nas Norveško crveno je rasa broj jedan. To je krava srednje velične, ali sa istom proizvodnjom kao čistokrvni Holštajn. Norveško crveno je jaka i prilagodljiva pasmina. Zato je volimo!

Francesco Rossetti – Rossetti Farma krava, Po Valley, Italija

''Sada očekujem više od svojih krava – vidio sam šta križanci mogu. Četiri laktatcije, niži interval telenja i dobra mliječna proizvodnja''.

 

Križanac Norveškog crvenog u drugoj laktaciji daje 74 kg mlijeka po danu u trećoj sedmici laktacije. Kćerka bika Raastad, od Holštajn krave, je dio stada njegove farme u Po Valley. Porodica Rossetti ima 330 krava na njihovoj farmi od 150 hektara, uključujući 25 križanaca sa Norveškim crvenim. Većinu stada čine Holštajn krave vrhunskog kvaliteta. Ukupna proizvodnja mlijeka u stadu je 13,800 kg (po kravi), prosječno 40 kg mlijeka po danu, a kod ukrštenih krava je 38 kg mlijeka po danu. Krave su u štali 365 dana, a obrok se zasniva na kukuruzu, travi i visoko proteinskim koncentratom.

 

Francesco je posebno zadovoljan sa križancima koji i pored visoke proizvodnje mlijeka imaju odličnu tjelesnu kondiciju i zdravlje vimena. Pozicija vimena i zdravlje su odlični i obje ove osobine doprinose produktivnosti, dugotrajnosti i profitabilnosti krava.

 

The high production Raastad Holstein Cross cow 

Visoka proizvodnja Raastadove kćerke, uslikana nekoliko sati prije njene druge dnevne muže, a poslije proizvedene 38 kg mlijeka u jutarnjoj muži.

 

Rezultati proivodnje mlijeka križanaca su prikazani zajedno sa Holštajn kravama, pa je upoređivanje lako ostvarivo i transparentno. Osim neznatno niže mliječne proizvodnje, evidencije pokazuju interval telenja od 390 dana za križance Norveškog crvenog, što je za 30 dana manje u odnosu na prosjek Holštajn krava u njegovom stadu.

 

Francesco Rossetti je započeo ukrštanjem sa Norveškim crvenim kako bi poboljšao zdravlje i plodnost. On je entuzijastični korisnik Sperm Vital sjemena – tehnologija korištena od Gena na njihovim Norveškim crvenim bikovima kako bi se povećao život sjemena nakon osjemnjavanja sa uobičajni 24 sati na 48 sati, što povećava mogućnost koncepcije.

 

Po njegovom vlastitom priznanju, Rossettijev potez da započne sa ukrštanjem će biti spor, ali oni su sve više optimistični. Fantastična mliječna proizvodnja kod njegovih križanaca čini da njegova porodica sve više cijeni sposobnosti rase (NRF) da poboljša održivost stada u budućnosti.

 

Francesco je posebno zadovoljan sa ''savršenim'' vimenom kod svojih križanaca i zahvaljujući ovoj izraženoj osobni, lakše se muzu posebno u kasnijim laktacijima u odnosu na Holštajn krave. Također je izuzetno zadovoljan sa nižim nivoom somatskih ćelija od 60,000/ml u usporedbi sa Holštajn kravama i njihovi 80,000/ml.

 

''Uvijek ćemo željeti mliječne vrste krava i uvijek ćemo držati Holštajn u uzgojnom programu – to je sigurno. Ali ove godine imati ćemo 15% križanaca u stadu'', kaže Francesco Rossetti.

Ernesto Fasoli, Fasoli Farma krava – Santo Stefano Lodigiano, Italija:

''Odmah sam zavolio poboljšanja u pogledu nogu, plodnosti i otpornosti na bolesti koje su došle sa NRF kravama. A to je značilo i duži životni vijek''.

 

Po Valley producer Ernesto Fasoli

Ernesto Fasoli (u plavom radnom odijelu i kačketu) zajedno sa italijanskim kupcem, Liam Healy iz Geno UK (drugi sa lijeve strane), nekoliko farmera iz UK i novinarka iz UK Karen Wright.

 

Proizvođač Ernesto Fasoli iz Po Valley vodi farmu od 35 hektara sa svojim bratom i dva sina Nicolas i Simonom. Ernesto je započeo sa ukrštanjem nekoliko od svojih 130 Holštajn krava sa NRF – om prije 7 godina, najviše da poboljša zdravstvene karakteristike. Osim prosječne proizovodnje od 10,000 litara, nije bio zadovoljan sa nivoom somatskih ćelija od 180,000/ml i plodnošću. Zaista je htio bolju plodnost koja bi smanjila interval telenja sa 420 dana.

 

Ernesto sada koristi NRF bikove na cijelom stadu i 80% njegovih krava ima NRF krvi. On planira trorasno ukrštanje sa Flekvijem. Proizvodnja nije pogoršana sa uvođenjem križanaca. Prosječna proizvodnja u 305 dana je 9762kg sa 3,8% proteina i 4% masti, sa intervalom telenja od 390 dana. Otvoreni dani su pali na 110 dana sa 140 dana i oni sad trenutno koriste 1,7 doza za steonu kravu u usporedbi sa ranije korištenih 2,5 doza. ''Mi nismo sada dobri kupci za prodavače sjemena'', komentariše Ernesto.

 

Ali zdravstvene prednosti su se odrazile na Ernestovoj farmi od 35 hektara koju on vodi sa bratom i svoja dva sina Nicolasom i Simoneom. ''Odmah sam zavolio poboljšanja u pogledu nogu, plodnosti i otpornosti na bolesti koje su došle sa NRF kravama. A to znači duži životni vijek'', kaže on. Iako priznaje da druga generacija bikova NRF –a koju koristi pruža veća poboljšanja nego bikovi koje je ranije koristio, on svakako vodi računa o izboru NRF bikova prema karakteristikama koje su važne za njega i njegovo stado. Trenutno njegovi omiljeni bikovi su Skjelvan i Prestangen.

 

''I kako vrijeme prolazi sve je više izražena otpornost na bolesti. Nemam puno retencija placente i somatske ćelije su ostale niske – uobičajno ispod 140, 000/ml – i veoma rijetko imamo slučajeve mastitisa'', iako priznaje da on i Simone se strogo pridržavaju protokola prilikom muže i održavanje higijene. ''Križanci su jači – ukoliko padnu odmah ustaju, a ukoliko Holštajn padne on ostaje na zemlji, ne diže se. Za nas Holštajn ima isuviše zdravstvenih slabosti''.  

Denis Dunlop, Grassland Farma, Western Idaho, SAD: 

''Imamo tekući program ukrštanja u našem stadu i nakon što smo naučili dosta o Norveškom crvenom, pomislili smo da bi ta rasa bila odlična za naš uzgojni program. Interesuju nas krave srednje i male veličine sa dobrom ujednačenom proizvodnjom i visokom plodnošću.''

 

Denis Dunlop

Kancelarije Grassland Farme, Dr. Garth Millard, veterinar sjedi lijevo. Jack Richardson, pastir sjedi u sredini, Denis Dunlop, vlasnik, sjedi desno. Fotografija: Gary W. Rogers.

 

Farma Grassland je u mliječnoj proizvodnji blizu 20 godina. Denis i Patricia Dunlop vrše ukrštanja dugi niz godina i skoro sve krave u njihovom stadu su križanci. Križanci Džerzija su najčešće u stadu, ali u zadnji par godina, bikovi NRF – a su počeli ostavljati svoj trag na stadu. Holštajn i Švedsko Crveno (SRB) su također dio uzgojnog programa.

 

Farma Grassland proizvodi mlijeko za proizvodnju sira, pa su proteini i mliječna mast ključni za profit od mlijeka. Količina mlijeka nije toliko bitna zato što sastav mlijeka određuje njegovu vrijednosti i ovo je uobičajno u Idahu. Proteini su dva puta vrijedniji od masti.

 

Cijena ishrane je bila visoka u posljednjih nekoliko godina, pa su manje krave postale pozitivna stvar u stadu. Farma tovi mušku teladi za meso, osim onih koji imaju Džerzi porijeklo. Oni koji imaju uglavnom Džerzi porijeklo prodaju se manjim, lokalnim uzgajivačima. Bikovi Norveškog crvenog imaju najbolje karakteristike u farmskom sistemu tova.

 

Krave na farmi Grassland su smještene na otvorenim prostorijama i velikim torovima i uvijek su vani. Mliječne krave se hrane sa mješovitim obrokom koji se sastoji od raznovrsnih hraniva. Svaki tor ima veliki hranidbeni sto sa krmnim zabranama, gdje postoji sistem za zaključavanje krava kako bi se krave uhvatile za osjemenjavanje i rad veterinara. Zasušene krave i junice su na pašnjacima tokom jednog dijela godine. Stajnjak u otvorenim prostorijama ili torovima, gdje se krave zadržavaju, se rutinski čisti i po potrebi se prostire slama. Zapadni Idaho ima suhu i svježu klimu tako da su ove vrste objekata uobičajne na ovim područjima.

James Willcock, Cornwall, Engleska:

''Imali smo 18 Norveški crveni ukršteni krava koje smo uzgajali ranije ove godine i sve su se ponovo vratile u telenje osim jedne. To je mnogo bolje u odnosu na druge rase koje sam uzgajao. Njihova plodnost i stopa koncepcije je odlična. One pokazuju jake znakove za vođenje – obično to traje 24 sata. To čini život lakšim!''.

 

James Wilcock

Razgovor sa savjetnikom Liamom Healyem iz Geno UK (lijevo) koji nagovara Jamsa Willcocka (desno) da pokuša sa Norveškim crvenim i primjeni trorasno ukrštanje u svoj program.

 

Prošle su četiri godine i James Willcock smatra da je ispravan njegov izbor mliječne rase za njegov sistem ishrane. Smješten u jugozapadnoj Engleskoj, između Cornishovi gradova Bodmina i Wadebridgea, James uzgaja 300 mliječnih krava i prateći kategorija na porodičnoj farmi od 200 hektara.

 

Čista Holštajn stada, šest godina ranije James je odlučio da zamjeni sa Švicarskim Smeđim koja je čvršća krava i bolja za njegov sistem ishrane. Međutim, ove krave su prevelike i nisu idealne za ispašu od februara do novembra u njegovom sistemu pašnog uzgoja i grupnog telenja krava.

 

Razgovor sa Wes Bluhmom (Geno UK) i lokalnim savjetnikom Liamom Healyem ubijedio ga je da pokuša sa Norveškim crvenim i da primjeni trorasno ukrštanje u svoj uzgojni program. Sa križancima Norveškog crvenog koji su sada u njihovo drugoj laktaciji, James je veoma zadovoljan, a naročito sa njihovim zdravljem i plodnošću.

 

Prosječna proizvodnja mlijeka kod Jamesovi prvih junica koje su ukrštene sa Norveškim crvenim bila je 6000 litara, a prosjek stada je 8000 litara. Otprilike pola od ovoga mlijeka se proizvodi na ispaši – sjenaža zimi i trava sa određenim dodacima po potrebi ljeti.

 

Uvjeren u koristi trorasnog ukrštanja, James će križance Švicarskog Smeđeg i NRF – a osjemenjavati sa bikovima Holštajn Frizijske rase, kako bi održavao svoje trorasno ukrštanje i uklonio čisti Holštajn iz stada. Kao NRF entuzijasta, James je veoma nestrpljiv da vidi rasu u Norveškoj.

Marco Gobetti, Gobetti Farma, Scandiano, Italija:

''Počeo sam korisiti Norveško crveno za ukrštanje kako bi povećao plodnost, zdravlje, dugovječnost krave''.

 

Marco Gobetti

Marco Gobetti sa dvije od tri kćerke, Cecilia (najmlađa) i Giulia.

 

Marco Gobetti proizvodi mlijeko za Parmezan sir od svojih 180 krava. Stado je sada 90% ukršteno sa NRF – om, a proizvodnja mlijeka je jednaka onoj koju je imao sa čistim Holštajnom, ali sa puno manje problema i troškova veterinara. Voli naglasiti značaj posjednovanja krava koje se lako tele i Norveško crveno mu je mnogo pomoglo u tome.

Martin Vissers, Ravenstein u Hollandiji:

''Ukrštanje sa Norveškim Crvenim je nevjerovatno''.

 

Martin Vissers

Svih šest križanaca (Norveško Crveno x Holštajn) su iznad 30kg mlijeka (prosječno 32,2kg, muzu se dva puta dnevno). One se osjemenjavaju 3 sedmice nakon telenja i prosječna starost pri telenju je bila 1,11 godina.

 

Familija Vissers muze 275 krava. Prosječna prozivodnja mlijeka je 9,328 kg, 3,98% masti i 3,50% proteina. Familija Vissers je počela sa ukrštanjem prije par godina i zadovoljni su sa svojim ukrštenim (NRF x Holštajn) kravama i količinom mlijeka koje ove krave daju u prvoj laktaciji. 

Tom Appleby, Farma Bretforton House, Worchestersire, Jugozapadna Engleska

''Problem sa plodnošću je bio razlog da tražimo bolje krave i druge gene i to nas je navelo da probamo Norveško crveno''.

 

Tom Appleby

Tom Appleby vjeruje da je Norveško crveno savršeno za njegov sistem uzgoja koji uključuje mnogo ispaše i određenu udaljenost izmedju pašnjaka. Foto: Rasmus Lange – Ree.

 

Proizvodnja na godišnjem nivou je 6255 litara mlijeka, 4,34% masti, 3,46%. Jesensko telenje. Broj krava će se povećati sa 400 na 500 krava.

 

Tom Appleby, skupa sa svojom ženom Nicky i svojim roditeljima James i Sue, vodi organsku farmu krava u Worchestersireu u jugozapadnoj Engleskoj. Slika Holštajna na zidu je dokaz da ova farma već dugi niz godina se bavi sa uzgojom Holštajn krava i Tom drži počasno mjesto u klubu ''Mladih uzgajivača Holštajna''. Problemi sa plodnošću je bio razlog zašto su tražili bolju kravu i druge gene i to ih je navelo da probaju Norveško crveno.

 

Kada su 2005. godine počeli ukrštanje sa NRF – om, njihovo prvo sjeme je bilo od bika 5603 Lien. Broj somatski ćelija i kvalitet nogu, zajedno sa plodnošću, su bili ključni faktori u njihovom izboru da probaju drugu pasminu osim Holštajna i njihova odluka je pala na Norveško crveno. Rezultat nakon ukrštanja je bio 11 junica, ali su nažalost izgubili pola zbog tuberkoloze. Tom kaže da su nastavili sa uzgojom čistokrvnog Holštajna naredne četiri godine, ali nisu bili sigurni u program ukrštanja i nisu htjeli da izgube čistokrvnu Holštajn kravu sa visokom proizvodnjom.

 

Prije godinu dana su ponovo počeli sa ukrštanjem. Tom je stupio u kontakt sa Wesom Bluhmom, direktorom Geno UK i skupa su napravili plan za ukrštanje. Utvrdio je da je lakše prilagoditi životinju svojoj farmi nego obrnuto. To znači da je bolje uzgajati manju kravu nego biti prislijen da pravi nove štale.

 

''Ukrštanje sa NRF – om nam je dokazalo da moramo prestati konstantno misliti da moramo proizvesti više. Sada nam je najbitnije da je krava zdrava i dugovječna, nego visoka proizvodnja mlijeka i izgled krave'', kaže Tom, koji je bio strastveni ugajač Holštajna, a danas je NRF ambasador.

Tom Dunne, region Cork, Irska:

''Norveško crveno je superiorna pasmina i biće glavna pasmina na mojoj farmi u budućnosti''.

 

Tom Dunne

Tom Dunne preporučuje Norveško crveno za ukrštanje, naročito za ukrštanje sa Holštajn kravama.

 

Braća Tom i Mike Dunne imaju puno iskustva sa ukrštanjem. Odluka je pala: NRF će biti njihova primarna pasmina.

 

Tom i Mike su počeli sa ukrštanjem 2000. godine. 75% njihovog stada su križanci. Probali su SRB i NRF, ali Tom kaže da je NRF njihova primarna pasmina za budućnost. Razlog tome je da oni misle da NRF ima bolju plodnost nego SRB.

 

''NRF krave se lako tele i teladi brzo staju na noge nakon telenja. Krave veoma brzo ostaju steone nakon telenja i mogu veoma dugo biti u stadu'', kaze Tom.

 

Plan je bio da se koristi dvorasno ukrštanje sa Holštajnom i NRF – om, ali braća Dunne iz iskustva sada žele samo da koriste NRF. Ova odluka im se uklapa sa njihovom vizijom da uzgajaju krave srednje veličine.

 

Za Toma i Mikea, najbitnije karakteristike su plodnost i zdravlje. Krave također imaju izuzetno dobre papke i noge i utvrdili su da je NRF izuzetno prilagodljiv na pašni sistem proizvodnje mlijeka u Irskoj. One su životinje srednje veličine koje se drže dobro u formi. Prema Tomu, oni imaju izuzetno dobru mliječnu proizvodnju i mogu se usporediti sa Holštajnom kada je u pitanju mliječna proizvodnja.

 

Pročitaj članak o brači Tomu i Mikeu Dunne u 'The Dairy Site':

Irska priča o mljekarstvu: Expanding Sustainably

 


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh