Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
Herd of dairy crossbred cows in Ireland.

Eksperiment na farmi muznih krava u Sjevernoj Irskoj

Izvještaj iz Sjeverne Irske pokazuje da Norveško crveno goveče ima superiornu stopu koncepcije, daleko bolje preživljavanje teladi, daleko niži broj somatskih ćelija, nižu stopu uklonjenih krava i bolji sastav mlijeka u odnosu na Holštajn u stadu na komercijalnim mliječnim farmama.

Eksperiment muznih krava je sproveden u Sjevernoj Irskoj kako bi identifikovali ulogu Norveškog crvenog govečeta u poboljšanju zdravlja, plodnosti i dugovječnosti u Sjeverno Irskim stadima.

 

Eksperiment uključuje 221 Holštajn frizijskih (HF) muznih krava i 221 Norveških crvenih (NRF – u eksperimentu: NRF) muznih krava. NRF krave su uvezene iz Norveške.

 

Holštajn frizijske krave su oteljene na farmi koja učestvuje u eksperiment, i odabrane su krave iste starosti kao NRF krave. Na svakoj farmi, HF i NRF junice u svakoj starosnoj grupi su imali isti režim odgoja do teljenja. Sve krave su prošle pet laktacija u toku eksperimenta, i ostale su u eksperimentu do datuma svog šestog telenja, ako do tada nisu uginule ili poslane na klaonicu/prodane.

Komercijalne farme muznih krava na različitim lokacijama

Eksperiment je uspostavljen 2009. godine na 19 različiti komercijalni farmi u Sjevernoj Irskoj (NI). Farme su odabrane kako bi predstavile niz geografskih lokacija unutar Sjeverne Irske (NI), niz sistema za proizvodnju mlijeka (pretežno 8 stada sa teljenjima zimi, pretežno 8 stada sa teljenjima u proljeće, i 3 mješovita stada sa teljenima zima – proljeće ), i farme sa različitim potrošnjama koncentrata.

Rezultati eksperimenta

Kod prvog telenja, stopa mrtvorođene teladi kod NRF – a je 4% u odnosu na 13% kod HF krava. Broj somatskih ćelija je bio niži za 40% kod NRF krava u toku 1. – 5. laktacije. Iako je poznato da broj somatskih ćelija ima pozitivnu korelaciju sa prinosom mlijeka, u ovom eksperimentu su bile male razlike u prinosu mlijeka između pasmina u eksperimentu.

 

Podaci o škart kravama u eksperimentu pokazuju da 28.8% HF krava i 11.8% NRF krava su škartirane kao sterilne prije 6. laktacije.

 

Svi reproduktivni podaci su bilježeni od strane farmi u eksperimentu. Bio je očigledan trend prema višoj stopi koncepcije u prvim testnim stanicama sa NRF krava, iako su očigledne razlike između pasmina bile vidljive tek u 1. – 3. laktaciji.

Proizvodnja i sastav mlijeka

U toku 1. – 3. laktacije mljeko se mjesečno slalo na analizu, a poslije 3. laktacije određen broj farmi je prešao na alternativnu mjesečnu analizu mlijeka.

Iako je prinos mlijeka između ove dvije rase bio nekonzistentan, ipak su HF krave imale veći 305. dan prinos mlijeka i pun prinos mlijeka tokom laktacija u poredbi sa NRF kravama u toku 1. – 3. laktacije, ali ne u toku 4. i 5. laktacije. Međutim, kao posljedica veće koncentracije proteina u proizvodnji mlijeka kod NRF krava, u kombinaciji sa trendom da NRF krave proizvode mlijeko sa većom koncentracijom mliječne masti, ove dvije rase se ne razlikuju puno u pogledu prinosu masti, prinosu proteina, ili prinosu masti plus prinosu proteina u većini laktacija.

 

Konačni izvještaj sa detaljima o eksperimentu objavljen je u Pdf – u koji je dostupan na AgriSearch. Za više informacija posjetite:

 www.agrisearch.org


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh