Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
KINA

Eksperimenti sa Norveškim crvenim u Kini

Geno je 2009. godine inicirao eksperiment u Kini gdje su osjemenili čistokrvne Holštajn krave sa sjemenom Norveškog crvenog govečeta. Eksperiment je obavljen u saradnji sa kineskim Poljoprivrednim fakultetom i Poljoprivrednim fakultetom u unutrašnjoj Mongoliji, a rezultati eksperimenta su u skladu sa izjavom ministarstva za poljoprivradu, P.R.C br. 1601 od 20. juna 2011.godine

Prvo tele u eksperimentu je oteljeno u februaru 2010. godine i najstarija grla u stadu su sad u trećoj laktaciji. Većina životinja koji su korišteni u eksperimentu mogu se danas naći u unutrašnjoj Mongoliji, sjevernoj Kini i Šangaju (subtropska monsunska klima). Rezultati sa vremenom pokazuju značajne prednosti kod gena Norveškog crvenog govečeta, naročito u pogledu plodnosti, zdravlja i dugovječnosti, u međuvremenu je prinos mlijeka isti kao kod čistokrvnih Holštajna (HOL).

1. Stopa steonosti nakon prvog vođenja

2009. godine, stopa steonosti nakon prvog vođenja sa NRF sjemenom je uspoređeno sa sjemenom Holštajna. Bilo je 165 osjemenjavanja sa sjemenom NRF – a i 2858 osjemenjavanja sa sjemenom Holštajna, sve sa čistokrvnim Holštajnom.

 

Molim Vas imajte na umu! Sve tabele na ovoj stranici su jpeg – fajlovi koji se ne mogu prevesti!

 

Stopa steonosti je kako slijedi: 

 

Cow first service CR comparison

 

Nakon devet mjeseci, telenje je počelo, i farme koje su dio eksperimenta su zadovoljne sa Norveškim Crvenim križancima.

 

Komentari tokom telenja i za teladi NRF x HOL (F1) su bili:

  • Lako telenje
  • Telad su manja kad se otele, ali puno brže rastu
  • Dobar apetit
  • Mirna i dobrog su temperamenta
  • Jake noge
  • Mnogi su oteljeni bezrogi

Calves

Telad su mirna i dobrog temperamenta.

2. Plodnost junica

2011. godine., križane junice su osjemenjene. Stopa steonosti nakon prvog vođenja u unutrašnjoj Mongoliji je bila 20% veća nego kod čistokrvnog Holštajn stada. Ovaj rezultat uključuje podatke od 36 prvo steonih križanaca (F1) i 487 čistokrvnih Holštajna. U Šangaju statistika je fokusirala na stopu steonosti, posebno su se fokusirali na procenat steonih junica nakon određenog perioda osjemenjavanja. Imaju 51-nu junicu u probnoj ili kontrolnoj grupi.

 

Rezultati su kako slijedi: 

 

Heifer fertility comparison

 

2012. godine, ove junice su bile u svojoj prvoj laktaciji. 36 križanaca (F1) i 520 čistokvrnih Holštajna su bile između 90 – 230 dana nakon prvog telenja. 23 i 254 su bile sa potvrđenom steonosti, a poređenje pokazuje: 

 

Pregnancy percent of heifers 91-230 days after first calving comparison

 

3. F1 (NRF x HOL križanci) u mlijeku

Prvo telenje NRF x HOL junica u Kini su bile tokom zime 2011. godine na farmi u Šangaju. Farma je imala prinos mlijeka od 8580 kg, i junice su osjemenili kad su imale 11 mjeseci.

 

Prema informacijama farme:

  • Junice su veoma mlade, prosječno samo 20 mjeseci kad se otele i malo su manje nego čistokrvni Holštajn. Istakli su da je efikasnost hranjena vrlo dobar.
  • Telenja su bila normalna i opušteni i bili su stretni sa izgledom teladi.
  • Nakon telenja, junice su bile mirne i imale su dobar apetit. Izmet je izgledao dobro.

Five year old cow

Krava od pet godina.

 

Mr. Xia, the president and owner of Shanghai Yinan Dairy Farm

Gospodin Xia, presjednik i vlasnik Yinan mliječne farme u Šangaju. Fotografija je slikana na farmi.

 

Na ovoj farmi imali su 27 križanaca (F1) i 52 čistokrvnih Holštajna u kontrolnoj grupi. U prvoj laktaciji, prinos mlijeka nakon 305 dana, mast i proteini su bili: 

 

Average 305 day milk yield comparison

Average fat percent and protein percent comparison

 

4. Mastitis kod križanaca (F1) / bolesti stope i noge

U 2012. godini, junice su bile u svojoj prvoj laktaciji. Kod poređenja bolesti između 60 NRF x HOL križanaca i ostali 960 čistokrvnih krava u stadu, koje su između 90 – 230 dana nakon prvog telenja, rezultati su bili: 

 

Mastitis percent and foot and leg disease percent comparison

 

Statistika se bazira na frekvenciji bolesti, neophodno da li ista životinja ima istu bolest više puta.

5. Dugovječnost križanaca (F1)

U nastavku možemo vidjeti procenat preživljavanja kod križanci između 4.5 – 5 godina starosti na jednoj od farmi u Šangaju. U kontrolnoj grupi je bilo 27 F1. i 52 čistokvrnih Holštajna. Procenat živih NRF x HOL krava u Šangaju je 28.8% veći od procenta kod čistokrvnih Holštajn krava, to znači da križanci (F1) traju skoro jednu laktaciju više (287 dana). 

 

Alive percentage in Shanghai

 

Average culling/dying age (days) of the 48% first culled

 

U Hohhotu, veliki dio križanaca (F1) i krava u kontrolnoj grupi su 3.5 godina starosti a preostale krave su iste starosti kao one u Šangaju. Podaci uključuju 269 križanaca (F1) i 2092 čistokrvni Holštajn krava u kontrolnoj grupi. Rezultati pokazuju da 66.9% križanaca i 55.2% čistokrvnih Holštajna su još živi, što znači da u NRF x HOL stadu ima više krava za 21.2%.

 

Postoji dvostruki rizik da čistokrvni Holštajn samo ugine na farmi u odnosu na NRF x HOL. Uginule životinje se ne mogu prodati klaonicama, što znači veći gubitak farmi u odnosu na životinje koje su veterinari škartirali za klaonicu.

 

 

Average culling-dying rate in Hohot

 

Percentage of cows die on farm so far

 

 

Više podataka pokazuje različite uzroke klanja/uginuća. Nezavisno od uzorka za klanje/uginuće, Holštajn pokazuje značajno veći postotak – ukupno 44.8% u odnosu na 33.1%. Imaju tri čistokrvne Holštajn krave koje su uginule bez uzoraka i one su kategorisane kao ''Blanko''. 

 

Culling-dying rates categorized by causes

Zaključak

Križanci (F1 NRF x HOL) su puno jači kad je u pitanju plodnost, zdravlje i dugovječnost (sa skoro jednom laktacijom više), dok je prinos mlijeka na istom nivou kao kod čistokrvnog Holštajna. Zbog ovoga će NRF x HOL proizvoditi veći profit farmama i obezbijediti lakši posao veterinarima i oko reprodukcije.


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh