Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
KANADA

Eksperiment ukrštanja u Kanadi

Kanadski projekat 2-plus na Guelph univerzitetu pokazuje da ukrštanje sa bikovima Norveškog crvenog poboljšava lakoću telenja, reprodukciju, zdravlje i preživljavanje dok se prinos mlijeka održava na istom nivou.

Projekat 2-plus je pokrenut od strane industrijske grupe za vještačko osjemenjavanje koju vodi Gencor Inc., Westgen Inc. i EBI Inc., Semex Alliance i Geno Global, Norveška, uz podršku podsticaja CanAdvance iz ministarstva poljoprivrede u Kanadi. Projekat je dobio ime 2-plus jer je predviđeno da se koristi dvorasni program ukrštanja koristeći Holštajn (HO) i Norveško crveno (NRF).

 

Cilj ukrštanja elitnih bikova Norveškog crvenog i čistokrvni Holštajn ženki je bio da se dobije 20 NRF x HO junica po stadu u 60 ili više stada. Ukupan broj ukrštenih junica je 1018 u 61-nom stadu koje su još u projektu nakon 5 godina. Imunološke analize za jednu grupu križanaca NRF x HO, Holštajn teladi i krava u prvoj laktaciji su također analizirane u odvojenom projektu. Rezultati za imunološke analize ove grupe će biti predstavljeni odvojeno.

Lakoća telenja

Kada su oteljena prva teladi Norveških bikova u 2006. godini, Kanadska poljoprivredna zadruga je napravila analizu peformanse telenja u stadima koji su otelili HO x HO teladi i NRF x HO teladi od januara 2006. godine do oktobra 2007. godine, analizirajući ukupno 15,820 HO x HO telenja i 859 NRF x HO telenja.

 

Stopa preživljavanja kod jednogodišnjih Holštajn junica osjemenjenih sa bikovima Norveškog crvenog govečeta je 93% u odnosu na stopu preživljavanja kod jednogodišnjih Holštajn junica osjemenjenih sa Holštajn bikovima sa 88.1%. Stopa preživljavanja kod NRF – a je u prednosti za 5.6%.

Reprodukcija

Sposobnosti reprodukcije kod jednogodišnjih križanaca NRF x HO i njihove performanse telenja i reproduktivnosti u prvoj laktaciji su bile upoređene sa Holštajnom u stadima koji su dio projekta.

 

Jednogodišnje junice NRF x HO su osjemenjavanje 7 dana ranije nego HO junice u stadu i nepovratna stopa kod NRF x HO junica je bila 81.8% u odnosu na 76.6% kod jednogodišnjih HO junica. Junice NRF x HO su imali nešto manje osjemenjavanja i intervali od prvog vođenja do koncepcije su bili 2 dana kraći nego kod HO junica. Gestacija kod NRF x HO junica je bila 2 dana kraća.

 

Tokom prvog telenja, junice NRF x HO su za 8.3% imali manje intervencija veterinara u odnosu na HO junice i imale su manju stopu mrtvorođene teladi za 5.3%. Razlog tome je da su teladi od junica NRF x HO manji u odnosu na teladi od HO junica.

 

Tokom osjemenjavanja u prvoj laktaciji, junice NRF x HO su imale veću nepovratnu stopu za 11.1%, nešto manje intervencija, ali duže intervale od telenja do prvog vođenja i od prvog vođenja do koncepcije nego HO junice. Takođe, nema razlike kod gestacije kod lakoće telenja i veličine teladi, ali junice NRF x HO imaju nižu stopu mrtvorođene teladi za 4.3%.

Preživljavanje

Kanadska poljoprivredna zadruga (CDN) je 2007. godine podnijela izvještaj da je 5% više preživjele NRF x HO teladi (križanaca) od HO junica i 1% preživjele teladi od HO krava u 2-plus projektu. U stadu sa 30% junica koje se tele prvi put i 70% stari krava, prednost preživljavanja teladi prilikom telenja je 2.2%.

 

Stopa preživljavanje kod ženske teladi NRF x HO od rođenja do prvog osjemenjavanja je 6.8% veća u odnosu na Holštajn žensku teladi. Dodatno je stopa preživljavanja jednogodišnjih NRF x HO junica od prvog osjemenjavanja do prvog telenja veća za 10.9% u odnosu na jednogodišnje Holštajn junice. Ukupno to znači da od prvog osjemenjavanja do prvog telenja ostalo je 20% više NRF x HO ženki nego HO ženki. Ovaj procenat stope preživljavanja pokazuje prilagodljivost, želju za životom i manje problema za proizvođača. Gledajući stopu preživljavanja povrat investicija u križance bi bila mnogo bolja u odnosu na povrat investicija u čistokrvni HO.

Proizvodnja

Rezultati mlijeka, masnoće, proteina i broj somatskih ćelija su analizirani za sve junice NRF x HO u odnosu na Holštajn junice u stadima koji su dio projekta. Podaci su analizirani uz pomoć 'test dan' modela koji je sličan modelu za genetske evaluacije bikova i krava u Kanadi. Model nije prilagođen za utjecaj steonosti na proizvodnju.

 

NRF x HO junice su imale malo, ali ne značajno, niži prinos mlijeka i proteina, kao i manje, ali ne značajno, više masnoće tokom 305 dana u odnosu na HO u stadu. Također nije bilo značajne razlike u prinosu mlijeka i proteina za 305 dan kod NRF x HO junica. HO junice su imale 361 kg više mlijeka i 2.6 kg proteina a NRF x HO junice su imale 2.5 kg više masnoće.

 

Nije bilo značajne razlike između NRF x HO junica i Holštajna u stadu u pogledu broj somatskih ćelija tokom laktacije, iako su NRF x HO junice imale manji broj somatskih ćelija na početku i pred kraj svojih laktacija.

Zaključci

Analize podataka i rezultata ukazuju da je ukrštanje profitabilnija alternativa za komercijalne farme. Brojne kanadske mliječne pasmine mogu upotpuniti visoko proizvodni kanadski Holštajn u pogledu zdravlja, reprodukcije, prinosa mlijeka, preživljavanja i vitalnosti.

 

Norveško crveno goveče je odabrano sa velikim naglaskom na lakoću telenja, adaptacije teladi, reprodukciju, zdravstvene osobine, izgled vimena, nogu i papaka i prinos mlijeka zadnjih 30 godina.

 

Ukrštanje čistokrvnih Holštajn junica sa bikom bilo koje druge pasmine će smanjiti nivo parenja u srodstvu na nulu kod F1 križanaca i eliminisati će probleme povezane sa depresijom kod parenja u srodstvu. Dodatno, ukrštanje u cjelini ima finasijske prednosti u pogledu poboljšane plodnosti, manje problema prilikom telenja, bolja otpornost na bolesti, bolja stopa preživljavanja i bez značajnog pada u prinosu mlijeka. Kod odabira bikova drugih pasmina za ukrštanje sa HO junicama, treba posvetiti istu pažnju prilikom odabira kao kod odabira HO bikova za ukrštanje.

 

Izvještaj (link ispod) predstavlja prednosti korištenja genetiku Norveškog crvenog govečeta. Križanci neće pobjeđivati na izložbama životinja, niti će imati visoku pojedinačnu cijenu, ali će kroz proizvodnju dokazati svoju profitabilnost za komercijalnu upotrebu.

 

Kanadski 2 – plus projekat – cijeli izvještaj (pdf)


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh