Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
Karakteristike Norveškog crvenog govečeta

Karakteristike Norveškog crvenog govečeta

Zadaržavajući ravnotežu uzgojnih ciljeva u zadnjih 40 godina, Geno je prevazišao negativnu korelaciju između proizvodnih karakteristika i karateristika zdravlja i plodnosti. Rezultat je krava broj jedan u svijetu koja ima odličnu proizvodnju, zdravlje i plodnost.

Proizvodnja

U najboljim stadima u Norveškoj proizvodnja mlijeka prelazi 10.000 kg (22.045 funti) sa najboljim kravama koje daju više od 16.000 kg (35.275 funti) mlijeka. Trenutno, prosjek je 3,2% masti i 3,4% proteina za sve krave u svim laktacijama.

Zdravstvene osobine

Zdravstvene osobine su bile uključene u ukupni indeks vrijednosti (TMI) od 1978.godine. Trenutno su mastitis i ostale bolesti (naročito ketoza) uključene u uzgojni program. Ove osobine imaju znatno nižu nasljednost nego proizvodne osobine, stoga genetski napredak je moguć samo ako se ovim osobinama da veći značaj. Mada su ove bolesti sa niskim nasljednim osobinama, testiranje potomstva bazirano na velikom broju kćeri obezbjeđuje indeks odabira sa većom tačnosti.

Plodnost

Plodnost je uključena u ukupni indeks vrijednosti (TMI) od 1971. godine. Indeks odabira na plodnost se bazira na nepovratnoj stopi osjemenjavanja kod junica i krava sa prvom laktacijom. Genetički trend na plodnost je pozitivan, prosječna nepovratna stopa nakon 56 dana je 72,4% (2014).

Lakoća telenja

Lakoća telenja je bila uključena u slekcijski program od 1978. Norveško crveno goveče karakteriše mala učestalost teškoća kod teljenja. Prijavljena su manje od 2% teljenja kod kojih je postojalo većih teškoća. Mrtvorođena telad su takođe uključena u indeks, a brojke pokazuju da su mrtvorođena telad prisutna sa manje od 3%.

Bezrožnost

Značajan broj bikova Norveškog crvenog govečeta su bezrogi i također su dostupni homozigotni bezrogi bikovi. 

Dugovječnost

Sa dobrim proizvodnim karateristikama i poznate kao ''krave bez problema'', Norveško crveno živi duže u odnosnu na većinu modernih mliječnih rasa krava.

Indeks mesa (muški)

Stopa rasta je uključena u ukupni indeks vrijednosti (TMI) zato što je bitna ekonomska osobina za farmere, kao što je bitna otporna krava sa dobrim zdravljem. Dobrobit životinje i efikasnost hranjena su također bitne osobine za farmere. Čistokrvne krave norveškog crvenog govečeta su srednje građe sa živom vagom od 550-650 kg (1213-1433 funti).


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh