Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj
Bezrožnost

Bezrožnost

Geno je vodeći u svijetu u selekciji genetike bezrogih grla. Preko 40% teladi Norveškog crvenog govečeta oteljenih u Norveškoj su bez rogova. Dostupni su homozigotni bezrogi bikovi sa komparativnim uzgojnim prednostima.

Dok odstranjivanje rogova na većini mliječnih farmi može da bude rutinska operacija, javljaju se značajni troškovi vezani za njihovo odstranjivanje. Ovi troškovi se u značajnoj mjeri mijenjaju u zavisnosti od veličine farme, osoblja angažovanog na odstranjivanju rogova i korišćene opreme. Najteži za procjeniti je trošak vezan za smetnje koje tele ima nakon odstranjivanja rogova. Genetsko eliminisanje rogova kod stoke preko sjemena odabranih bezrogih bikova je troškovno efikasna i pogodna praksa sa stanovišta dobrobiti životinje.

 

Dokazani homozigotni bezrogi bikovi Norveškog crvenog su dostupni internacionalno kroz Genove partnere i distributere. 

Eliminisanje rogova osjemenjavanjem

Kod stoke, rogovi se nasljeđuju kao autozomno-recesivni gen, dominantnom osobinom bezrogosti. Homozigotnost za stanje bezrogosti se odnosi na bika koji nosi dvije kopije gena bezrogosti dajući svim svojim potomcima karakteristiku bezrogosti.


Ovaj pasus je promjenut. Korigovan pasus možes naći ispod:

Jedno parenje sa bezrogim bikom će rezultirati sa minimalno 50% bezrogih teladi (ako je bik koji nosi jednu kopiju gena bezrogosti) a može biti i do 100% (ako je bik homozigotno bezrog). Ovaj način je bolji kako bi efikasnije uklanjali rogove i fokusirali se na dobrobiti životnja. 

 

Gen bezrogosti kod populacije Norveškog crvenog govečeta potiče iz tri od osam domaćih norveških pasmina koje su se spojile prije 75 godina.

 

Koristite bikove norveškog crvenog govečeta u svom programu ukrštanja kako bi:

  • Povećali broj bezroge teladi
  • Izbjegli uklanjanje rogova
  • Fokusirali na dobrobiti životinja

Izrasline

Postoje dodatni geni koji utiču na rast izraslina (koje liče na rogove) na glavi životinje. Izrasline su rogovi koji nisu potpuno razvijeni i koji su uglavnom labavi i pokretni ispod kože, a koje nisu pričvršćeni na lobanju. Oni su u rasponu veličina od malih krasti do gotovo jednako veliki kao rogovi.

 

Pošto se gen za izrasline prenosi odvojeno to nema utjecaja na prisutnost ili odsutnost rogova. Sva stoka sa rogovima ne nosi gen za izrasline također stoci koja je bezroga ne fali gen za izrasline.

11060 Nymoen je bik koji ima izrasline.Fotografija: Jan Arve Kristiansen.


Kontaktirajte nas

GENO BALKAN D.O.O.
UL. TRNOPOLJE 61,
79202 KOZARAC
TEL: +387 (0) 63 995 532
FAX: +387 (0) 52 320 212
E-MAIL: genobalkan@hotmail.com
PDV 403 610 81 006

Više informacija

Pratite nas

Nazad na vrh