Skip To Content
Skip To Content

Scientific presentations

Scientific presentations by Genos researchers in cooperation with universities and other institutions. 

2016

Including genotypes improved the genetic predictions of claw disorders in Norwegian Red. 67th Annual Meeting of the EAAP, Belfast, Northern Ireland, August 29th-September 2nd, 2016. (English)

2015

Utilizing claw health information in traditional and genomic selection for Norwegian Red.  66th Annual Meeting of the EAAP, Warsaw, Poland, August 31st-September 4th, 2015. (English)

2014

Genetic evaluations of milkability in Norwegian Red based on data from Automatic Milking Systems. Proceedings, 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP),2014.(English)

 

Predictive ability of genomic breeding values for corkscrew claw in Norwegian Red. Proceedings, 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP), 2014. (English)

 

Genomic predictions of fertility related disorders in Norwegian Red using 30 years of data. Proceedings, 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP), 2014. (English) 

 

2013

Erfaring med Heatime aktivitetsmåler i brunstkontroll på kjøttfe. Husdyrforsøksmøtet Lillestrøm, 2013. (Norwegian) 

 

More than 30 years of health recording in Norway. ICAR 2013 Health Data Conference: Challenges and benefits of health data recording in the context of food chain quality, management and breeding. May 30-31, 2013, Århus, Denmark. (English)

 

Bruk av genomisk avlsverdi ved innkjøp av seminokseemner i NRF avlen. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. Januar. 2013. (Norwegian)

 

Felles referansepopulasjon for beregning av genombaserte avlsverdier for de nordiske røde rasene. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. 2013. (Norwegian) 

 

Genetisk analyse av klauvhelse i NRF. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. Januar. 2013. (Norwegian) 

 

Effekt av innavl på produksjon, fruktbarhet og celletall i NRF. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. Januar. 2013. (Norwegian)

 

Mastitt hos storfe: Genrespons hos immunceller (makrofager) fra NRF-okser når de blir utsatt for Staphylococcus aureus bakterier. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. Januar, 2013. (Norwegian)

 

Patogenspesifikk mastitt i NRF. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. Januar, 2013. (Norwegian)

 

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF. Husdyrforsøksmøtet, Lillestrøm 28.-29. Januar, 2013. (Norwegian)  

 

Effects of inbreeding on milk production, fertility, and somatic cell count in Norwegian Red. 64th Annual Meeting of the EAAP, Nantes, France, August 26-30. 2013. (English) 

 

Associations between gestation length, stillbirth, calving difficulty and calf size in Norwegian Red. 64th Annual Meeting of the EAAP, Nantes, France, August 26-30. 2013 (English) 

2012

 

 

2011

Gode erfaringer med aktivitetsmåler i brunstkontrollen på mjølkeku og kjøttfe. Husdyrforsøksmøtet Lillestrøm, 2011. (Norwegian)

 

Genetic associations between somatic cell score and pathogen specific subclinical mastitis in Norwegian Red cows. Interbull meeting, Stavanger, Norway, August 27-28, 2011 (English)

 

Genomic predictions for production‐ and functional traits in Norwegian Red from BLUP analyses of imputed 54K and 777K SNP data. Interbull meeting, Stavanger, Norway, August 27-28. 2011. (English) 

 

Holdbarhet i NRF-avlen. Husdyrforsøksmøtet, Lillestøm, February 14.-15. 2011. (Norwegian)

 

Genetiske sammenhenger mellom utmjølkingsegenskaper og mastitt i NRF. Husdyrforsøksmøtet, Lillestøm, February 14.-15. 2011. (Norwegian)

 

Genetisk analyse av patogenspesifikk mastitt. Husdyrforsøksmøtet, Lillestøm, February 14.-15. 2011. (Norwegian)

 

Genomic predictions based on a joint reference population for Scandinavian red breeds. 62nd Annual Meeting of the EAAP, Stavanger, Norway August 29- September 2nd. 2011. (English) 

 

 

2010 and earlier

Gillund P, Refsdal AO. Reproduksjonsarbeid i store besetninger. Husdyrforsøksmøtet Lillestrøm, 2009. (Norwegian)

 

Brunstkontroll i løsdriftsbesetninger – en spørreundersøkelse. Husdyrforsøksmøtet Lillestrøm, 2009. (Norwegian)

 

En forenklet metode for holdvurdering av mjølkekyr. Husdyrforsøksmøtet Ås, 2000. (Norwegian)


Contact us

Geno Global Ltd.
Storhamargata 44,
N-2317 Hamar, Norway
Phone: +47 950 20 600
E-mail: post@geno.no
VAT Reg. 985194378

More info

Back to top